Jyväskylän kaupungin kulttuurin ja taiteen toimijoille on vihdoin saatava toiminnan mahdollistavat, asianmukaiset ja terveet tilat. Kulttuuritoimijoiden käytössä olevia rakennuksia on korjattava ja haettava uudenlaisia tilaratkaisuja. Kaupungin kulttuuri-investointeja selvittäneen Jyväskylän Sydän -hankkeen loppuraportissa esitetään suunnitelma tuleville vuosille. Tätä Kulttuurin kaari -suunnitelmaa tulee mielestämme edistää järjestelmällisesti tulevina valtuustokausina. Hankkeen yhtenä tavoitteena on ollut kulttuuriyksiköiden vuotuisen kävijämäärän nostaminen 600 000:sta yli miljoonaan kävijään. Toimintamallin ja tilojen uudistaminen 2020-luvun aikana tekisi kulttuurista kaupunkikeskustan uuden mainetekijän, joka osaltaan uudistaisi lukuisten keskustakävijöiden kokemuksen Jyväskylästä.

Ensimmäisenä toteutuu kauan kaivattu kaupunginteatterin peruskorjaus. Toivomme, että orkesterille osoitettu väistötila Paviljongissa ei jää pysyväksi ratkaisuksi, vaan musiikkisalista tehdään selkeä päätös tulevan valtuustokauden aikana.

Kulttuurin kaari -suunnitelmaan sisältyy myös Lyseon suojelurakennuksen peruskorjaus kansalaisopiston ja muiden toimijoiden käyttöön, museotoimen Salmirannan kokoelmakeskuksen tilojen laajentaminen ajanmukaisiksi sekä 2020-luvun lopulla yhteisten tilojen toteuttaminen pääkirjastolle, Jyväskylän taidemuseolle ja Suomen käsityön museolle. Tilaratkaisut vahvistaisivat edelleen kulttuurialan keskinäistä yhteistyötä ja yhteisiä voimavaroja. Raportissa esitettyjen investointien hankekustannusarvio on yhteensä 95 miljoonaa euroa.

Kulttuurista ja taiteesta huolehtiminen on koulutuksen lisäksi yksi kuntien keskeisimmistä tehtävistä sote-uudistuksen jälkeen. Laadukkaiden kulttuuripalvelujen sekä kulttuurin ja taiteellisen toiminnan edellytysten parantaminen vaatii nopeasti merkittäviä investointeja. Tähän tarvitaan poliittisten päättäjien yhteistä tahtoa.

Kulttuurin ja taiteen myönteisistä vaikutuksista hyvinvointiin on runsaasti tutkimustietoa. Jyväskylän kaupungin kuihtuvaa keskustaa voidaan kehittää ja elävöittää kulttuurin avulla, ja tähän Kulttuurin kaari -suunnitelma toteutuessaan antaa hyvät eväät. Kulttuurin ja taiteen edellytyksistä huolehtiminen lisää Jyväskylän vetovoimaisuutta ja ennen kaikkea meidän kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä.

 

Niina Simanainen

Tytti Vänskä

Anniina Havukainen

Vesa Jarva

Jyväskylän Vihreiden kuntavaaliehdokkaat