Juuri julkaistun nuorisobarometrin (Nuorisobarometri 2023) mukaan neljä viidestä nuoresta antaa elämään tyytyväisyydelle arvosanaksi kahdeksan. Tutkimuksesta käy kuitenkin ilmi, että nuorten tyytyväisyys elämään on viimeisten vuosien aikana koko ajan laskenut. Kouluterveyskyselyyn (Kouluterveyskysely 2023) vastanneista lapsista ja nuorista suuri osa kertoi olevansa tyytyväinen elämäänsä, mutta kohtalaisesta tai vaikeasta ahdistuneisuudesta kertoi noin kolmannes tytöistä ja noin kahdeksan prosenttia pojista.

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden vaikeudet tiedostetaan hyvin. Perheiden tuen ja avun tarpeeseen tulee vastata nykyistä huomattavasti nopeammin ja vaikuttavammin.  Oikea-aikaisilla ja saavutettavilla palveluilla sekä ennen kaikkea varhaisella puuttumisella ehkäistään ongelmien syntymistä ja niiden pahenemista. Jyväskylän Vihreät näkee, että kaupungin, hyvinvointialueen, järjestöjen ja yritysten yhteistyötä tulee entisestään vahvistaa ja uusia toimintatapoja kokeilla ennakkoluulottomasti.  Oikea-aikaisilla ja vaikuttavilla palveluilla vahvistetaan hyvinvointia, mutta samalla otetaan myös askeleita kohti kestävää taloutta.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että vaikeassakin taloudellisessa tilanteessa turvaamme varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen resurssit. Riittävällä rahoituksella varmistetaan esimerkiksi kohtuulliset ryhmäkoot kouluissa ja päiväkodeissa ja annetaan opetushenkilöstölle mahdollisuus tehdä työnsä hyvin ja motivoituneesti. Pitämällä huolta kasvun ja oppimisen palveluiden laadusta Jyväskylä pitää yllä myös henkilöstön hyvinvointia ja vetovoimaisuuttaan työnantajana.

Satsaukset koulutukseen, kasvuun ja oppimiseen, ovat pitkän aikavälin investointeja, johon sijoitetut eurot maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin hyvinvointina ja taloudellisena tuottavuutena. Avainasemassa talouskasvun ja kilpailukyvyn ylläpitämisessä niin kunnissa kuin koko Suomessakin on koulutettu ja hyvinvoiva väestö. Laadukkaalla varhaiskasvatuksella ja perusopetuksella varmistamme, että lapset ja nuoret saavat parhaat mahdolliset edellytykset kasvuun ja oppimiseen.

Koulutus- ja sivistyskaupunki Jyväskylässä on myös vahvistettava lasten ja nuorten luottamusta tulevaisuuteen vallitsevan ilmasto- ja luontokatokriisin keskellä. Meidän on kehitettävä lasten ja nuorten palveluja ja samalla kaikessa toiminnassa on tehtävä määrätietoisesti työtä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämä tarkoittaa ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävien ratkaisujen etsimistä ja niiden suunnitelmallista toteuttamista.

Meri Lumela, pj. Jyväskylän Vihreät

Outi Soikkeli, vpj, Jyväskylän Vihreät

Kannanotto on julkaistun alunperin Keskisuomalaisessa 1.6.2024 otsikolla: Talouskasvun avain on hyvinvoiva väestö