Jyväskylän vihreä valtuustoryhmä valitsi kesäkokouksessaan 26.5. puheenjohtajiston valtuustokauden viimeiselle vuodelle. Puheenjohtajana jatkaa Leena Lyytinen ja 1. varapuheenjohtajana Ilona Helle. 2. varapuheenjohtajaksi ryhmä valitsi Ari-Pekka Liukkosen.

 

Valtuustoryhmän puheenjohtajistossa on hyvin edustettuna vihreän politiikan ydinosaaminen. Biologina ja kaupunkirakennelautakunnan toisen kauden jäsenenä Ilonan tietotaito luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta, resurssiviisaudesta ja kaupunkirakenteen toimialan ydinkysymyksistä on Jyväskylän kaupunginvaltuuston kirkkainta kärkeä.

 

“Jyväskylässä on tehty hyvää työtä ilmastopäästöjen vähentämisessä, mutta vielä on tehtävää. Suunta on ollut oikea, mutta nopeus liian hidas. Uusia keinoja ja toimenpiteitä on löydyttävä. Myös muiden resurssiviisausohjelman toimenpiteiden toteuttamisessa on otettava loppukiri, jotta tavoitteisiin päästään”.

 

Ari-Pekka on puolestaan niin kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtajana kuin huippu-urheilijana erinomaisesti perillä toimialan kipupisteistä, kehittämishaasteista sekä onnistumisista.

 

Kulttuuri- ja Liikuntapalveluilla on merkittävä rooli Jyväskyläläisten hyvinvoinnin edistämisessä ja kaupungin pito- ja elinvoiman vahvistamisessa. Taloushaasteiden keskellä on tärkeää löytää tehokkaampia tapoja tuottaa näitä tärkeitä palveluita. Kaupungin tärkein tehtävä on tuottaa olosuhteita”.

 

Varhaiskasvatuksen opettajana, työllisyydenhoidon asiantuntijana sekä toisen kauden valtuutettuna Leenan vahvuusalueita ovat erityisesti koulutuksen teemat sekä tulevan TE-uudistuksen kiemurat.

 

“Jyväskylän asema koulutuskaupunkina on uhattuna, ellemme kykene varmistamaan riittävää resurssointia sivistyspalveluihin myös talouspaineiden keskellä. Samaan aikaan valmistaudumme ottamaan vastuun työllisyydenhoidosta ensi vuoden alusta, joka niinikään edellyttää riittävää taloudellista satsausta. Jyväskylässä työttömyys on korkealla ja työpaikkoja tarjolla hälyttävän vähän. Näiden kysymysten ratkominen tuo jatkossa luottamushenkilöille aivan uudenlaista vastuuta”.

 

Kesäkokouksessaan vihreä valtuustoryhmä keskusteli Jyväskylän ylioppilaskunnan edustajien kanssa ajankohtaisista teemoista, jotka koskettavat erityisesti opiskelijoita. Opiskelijat toivat esiin huolensa harjoittelu- ja työpaikkojen puutteesta Jyväskylässä, mikä heikentää merkittävästi kaupungin pitovoimaa. Huolta herätti myös soluasuntojen määrän väheneminen sekä kulttuuriin osuneiden leikkausten vaikutus kaupungin tapahtumatarjontaan. Kiitosta sai puolestaan jatkuvasti kehittyvä joukkoliikenne sekä hyvä yhteistyön meininki kaupungin johdon ja Keski-Suomen liiton kanssa.