Monimuotoisen luonnon kaupunki – tavoitteita ja toimenpiteitä

Teemme päätöksiä kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti esimerkiksi rakentamisessa ja julkisissa hankinnoissa. Tuemme resurssiviisaan Jyväskylän kehittymistä kestävän tulevaisuuden kaupungiksi. Edistyksellisellä kaupunki- ja liikennesuunnittelulla lisäämme viihtyisyyttä ja vähennämme sekä ilmastonmuutoksen syitä että sen vaikutuksia. Suojellaan luonnon monimuotoisuutta, tuetaan uusiutuvan energian käyttöönottoa sekä parannetaan jätteiden ja raaka-aineiden kiertoa. Lisätään kaupunkivihreää – hyvä ympäristö lisää myös hyvinvointia.

Tällä vaalikaudella Jyväskylän Vihreiden valtuustoryhmä on ollut mukana edistämässä useita hankkeita, joiden avulla on otettu askelia kohti resurssiviisautta ja luonnon kannalta kestäviä ratkaisuja.

Edistettyjä teemoja

Resurssiviisausohjelman päivitys tavoitteineen ja toimenpiteineen hyväksyttiin kesäkuussa 2019: Jyväskylän tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2030 ja jätteetön ja päästötön kestävän hyvinvoinnin kaupunki vuonna 2040.

Ilona Helle: Vuoden 2019 tilinpäätöksestä

Touko Aalto: Resurssiviisas Jyväskylä 2040 on sekä visio että toimenpideohjelma

 

Tammikuussa 2019 hyväksytty AVOin kaupunkiympäristöpolitiikka toteuttaa vihreitä tavoitteita:

Ilona Helle: AVOin kaupunkiympäristö
Ari-Pekka Liukkonen: Jyväskylä on aikaansa edellä kaupunkiympäristön kehittämisessä

 

Olemme puhuneet kestävä kaupunkipolitiikan ja vihreän elvytyksen merkityksestä useita kertoja:

1. Perustetaan Jyväskylään 100 hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita 100-vuotiaan Suomen kunniaksi. Lisätään luonnon monimuotoisuutta kaupungin viheralueilla.

​Glyfosaatista päätettiin luopua asteittain aloitteestamme. Kaupunki on päättänyt perustaa entisten 170 hehtaarin lisäksi kuusi uutta suojelualuetta, yhteensä 36 hehtaaria, luontolahjana 100-vuotiaalle Suomelle edellisen kauden valtuustoaloitteemme pohjalta. Jyväskylän uusi metsäohjelma hyväksyttiin kaupunkirakennelautakunnassa 2018, jossa suojelualueiden pinta-alatavoite nostettiin 17% ja talousmetsäkuvioita siirrettiin runsaasti virkistysmetsiksi, joita hoidetaan ensisijaisesti jatkuvapeitteisinä. Esitimme lautakunnassa, että hakkuualan koko olisi maksimissaan 0,5 ha ohjelmassa esitetyn kahden hehtaarin sijasta, mutta hävisimme äänestyksessä. Kaupunkivihreän lisäämisen tavoitteita on tiukennettu talousarviossa meidän esityksemme mukaan.

Valtuustoaloitteet: 

  • Luonnonsuojelun uudet toimenpiteet osaksi Jyväskylän kaupungin luonnonsuojelun periaatteita (Jätetty 11.5.2020)
  • Valtuustoaloite Kuntien kestävän kehityksen indikaattorit – seurantatyökalu Sitoumus2050 –kunnille (Jätetty 18.3.2019)
  • Valtuustoaloite mikromuovista aiheutuvien ympäristöhaittojen ehkäisemiseksi (Jätetty 12.2.2018)

Mielipidekirjoitukset:

Kaisa Peltonen, Ilona Helle ja Joachim Kratochvil: Kaupunkivihreän ylläpitäminen vaatii monipuolisia keinoja
Ilona Helle, Joachim Kratochvil ja Kaisa Peltonen: Lisää kaupunkivihreää
Ilona Helle, Kaisa Peltonen ja Joachim Kratochvil: Uhanalaista luontoa on suojeltava
Kaisa Peltonen, Ilona Helle ja Joachim Kratochvil: Jyväskylän keskusta-alueen kehittäminen on laaja kokonaisuus
Ilona Helle: Myrkytön vaihtoehto tarvitaan

Puheenvuorot:

Ilona Helle: Norolan lehtoalue on säilytettävä
Iida Asikainen: Luonnon monimuotoisuus on arvokysymys
Ari-Pekka Liukkonen: Onko Norolan kaavaesitys lehtoealueen pysyvän tuhon arvoinen?
Ilona Helle, Kaisa Peltonen ym. Luonnonsuojelun uudet toimenpiteet osaksi Jyväskylän kaupungin luonnonsuojelun periaatteita
Ilona Helle: Mikromuovien syntyä ja leviämistä pitää seurata
Ilona Helle: Järvitaimen voi kohta nousta Tourujoelle

2. Edistetään uusiutuvan energian käyttöä kiinteistöissä ja helpotetaan kestäviä energiaratkaisuja kotitalouksissa ja yrityksissä.

Kaavamerkintä aurinkokeräimien sallimisesta on tullut osaksi lähes kaikkia kaavoja esityksemme mukaan. Puurakentamista olemme edistäneet mm. julkisten rakennusten osalta. Esityksestämme Jyväskylän kaupunginvaltuusto päätti toukokuussa 2019, että vuoden 2020 loppuun mennessä päätetään, mikä tai mitkä seuraavista varhaiskasvatuksen ja/tai perusopetuksen talonrakennusinvestoinneista toteutetaan massiivipuurakenteisena.

Valtuustoaloitteet:

Mielipidekirjoitukset:

Kaukolämmön kilpailukyvystä huolehdittava (25.8.2020)

Puheenvuorot:

3. Varmistetaan joukkoliikenteen toimivuus Jyväskylän seudulla. Edistetään pyöräilyä ja mahdollisuutta asumiseen, työssäkäyntiin ja vapaa-aikaan ilman omaa autoa.

Hyväksyimme Linkki tulevaisuuteen 2030 -kehittämisohjelman vuonna 2019, jossa on kunnianhimoiset tavoitteet joukkoliikenteen matkamäärien kasvulle. Jyväskylän pysäköintinormit uudistettiin 2018 ja ne vastaavat hyvin vihreitä tavoitteita. Hyväksytty Keskustavisio ja Jyväskylän ydinkeskustan korkean rakentamisen linjaukset vastaavat hyvin tiiviin kaupunkirakenteen tavoitteita. Pyöräparkkien talvikunnossapitoon tehtiin parannuksia kyselymme perusteella. Runkolukittuja pyöräparkkeja lisätty Hippoksen ja AaltoAlvarin suunnitelmiin esityksen perusteella. Pyöräilyn edistämisohjelman laadulliset ja määrälliset mittarit tullaan muodostamaan esityksemme pohjalta tulevana vuonna. Yhteiskäyttöautoja lisätty Jyväskylän kaupungille valtuustoaloitteen pohjalta. Lukuisiin katusuunnitelmiin saatu parannuksia pyöräilyn olosuhteiden osalta mm. reunakiveyksien poistoja, sujuvia linjauksia yms.

Valtuustoaloitteet: 

  • Autojen yhteiskäyttö osaksi resurssiviisasta Jyväskylään (Jätetty 28.10.2019)

Mielipidekirjoitukset:

Kaisa Peltonen ja Ari-Pekka Liukkonen: Jyväskylästä voi tulla Liikkuva kaupunki 
Kaisa Peltonen, Ilona Helle ja Joachim Kratochvil: Kaupunkipyörät ovat osa ketterän kestävää liikkumista Kaisa Peltonen: Nopeusrajoitusten noudattaminen ei ole valintakysymys
Ilona Helle: Alhaiset nopeudet toisivat hyötyjä
Ilona Helle: Sujuva katujen liikenne lisää Jyväskylän keskustan elinvoimaa

Puheenvuorot:

Ilona Helle: MAL-sopimuksen kautta voidaan edistää kestävästi kaupunkiseutujen kasvua  
Kaisa Peltonen: Joukkoliikenteen ja pyöräilyn edistämiseen kunnianhimoisuutta 
Antti Törmälä: Paras tapa toimia ja kätevin tapa liikkua on myös ympäristöä kaikista vähiten kuormittava
Irene Hallamäki: Lähijunaliikennettä myös kehitettävä 
Kaisa Peltonen: Panostetaan kestävään liikkumiseen ja joukkoliikenteeseen 
Kaisa Peltonen: Viestintä pihakadusta kuntoon