Ihmisten hyvinvointi on Jyväskylän vahvuus

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan keskeinen tehtävä myös tulevaisuudessa. Jokainen on joskus avun tarpeessa sairauden tai vaikean elämäntilanteen takia. Ennaltaehkäisevät palvelut ja varhainen tuki ovat paras keino parantaa asukkaiden elämänlaatua. Esimerkiksi lapsiperheiden auttamisessa liian pitkä viive aiheuttaa myöhemmin suurempia kustannuksia.

Kulttuuri- ja liikuntapalvelut lisäävät hyvinvointia. Haluamme vaalia kirjastoja ja museoita sivistyksen perustana ja asukkaiden yhteisenä olohuoneena. Kaikille lapsille ja nuorille tulee taata mahdollisuus harrastamiseen. Vanhusten hoitoon on osoitettava riittävät voimavarat ja omaishoitajien jaksamisesta on pidettävä huolta.

Kaupunkistrategian yhtenä kärkenä ovat osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat. Sen toteutumista on edistetty valtuustoryhmässä, mutta myös yhdessä muiden poliittisten ryhmien kanssa. Tällä valtuustokaudella on esimerkiksi lanseerattu IIltakahvit Jyväskylän kuntapäättäjien kanssa -kosepti. Iltakahvit ovat asukkaiden ja viranhaltijoiden sekä luottamushenkilöiden yhteisiä keskustelutilaisuuksia, joissa aiheina ovat paikalliset kehittämisen kohdat ja kohteet.

EDISTETTYJÄ TEEMOJA

Edistettyjä teemoja ovat olleet muun muassa ennaltaehkäisevät palvelut, lasten ja nuorten harrastustoiminnan tukeminen, syrjäytymisen ehkäisy ja tasavertaisen kohtelun edistäminen kaupungin eri toiminnoissa, esimerkiksi anonyymin rekrytoinnin avulla. Tältä sivulta voit tutustua aiheeseen liittyviin valtuustoaloitteisiin, puheenvuoroihin, blogiteksteihin ja mielipidekirjoituksiin, joita vihreät valtuutetut ja muut luottamushenkilöt ovat kauden aikana laatineet.

Valtuustoaloitteet:

Puheenvuorot: 

Blogi:

Antti Törmälä 15.4.2020: Liikuntapääkaupunki arkeen ja juhlaan
Meri Lumela 2.10.2020: Hyvinvointia ja viihtymistä siirtolapuutarhasta

1. Varmistetaan palveluiden laatu vaikuttavuusarvioinnilla ja edistetään asukkaiden mahdollisuuksia osallistua palveluita koskevaan päätöksentekoon.

​Olemme valtuustokauden aikana korostaneet vaikutusten arviointien tärkeyttä päätöksenteon tukena.

Olemme pyrkineet lisäämään asukkaiden mahdollisuuksia osallistua päätöksentekoon  esimerkiksi laatimalla yhteisesti usean eri ryhmän kanssa valtuustoaloitteeseen osallistavasta budjetoinnista Jyväskylässä: https://yle.fi/uutiset/3-10470630 ja https://www.ksml.fi/paikalliset/2417079

Valtuustoaloitteet: 

Puheenvuorot:

Leena Lyytinen: Tavoitteet tehtävä realistisiksi, mutta riittävän kunnianhimoisiksi
Meri Lumela: Vaikuttavuusarviointi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen perustaksi

Blogi:

Iida Asikainen: Osallisuus rohkaisee kantamaan vastuuta yhteiskunnasta

2. Edistetään esteettömyyttä ja asukkaiden tasavertaista osallistumista kulttuurielämään. Lisätään liikkuvia palvelu- ja hoitoyksiköitä saavutettavuuden varmistamiseksi.

Kirjastojen kulttuuritarjontaa on pystytty kasvattamaa tällä valtuustokaudella ja palvelut ovat lisääntyneet mm. omatoimiaukioloaikojen avulla sekä pääkirjaston konsepti on uudistettu kohti yhteistä olohuonetta ja ilmaisia ryhmätyötiloja.

Valtuustoaloitteet: 

Puheenvuorot: 

Iida Asikainen: Tasa-arvon ja syrjimättömyyden edistäminen liikuntapalveluissa
Leena Lyytinen 9.6. 2020: Viittomakielelle tulkattu palvelu ei ole viittomakielistä palvelua