KUNTAVAALIT 18.4.2021

Tänä vuonna järjestetään seuraavat kuntavaalit. Edellisissä kuntavaaleissa vihreistä tuli Jyväskylän suurin valtuustoryhmä ja kaupungistamme on tullut monella tapaa vihreämpi, avoimempi ja kestävämpi.

Vihreiden Jyväskylä huolehtii kuntalaisten hyvinvoinnista kokonaisvaltaisesti. Ekologinen kestävyys, sivistykseen satsaaminen, resurssien viisas käyttö ja kestävä kuntatalous toimivat pohjana vaikuttavassa politiikan teossa.

Tutustu alta kuntavaaliohjelmaamme.

Jyväskylä – kestävän tulevaisuuden kaupunki

Kestävyys on ihmisen ja ympäristön välistä tasapainoa. Vihreät haluaa edistää ihmisten yhdenvertaista oikeutta hyvään elämään ja varjella luonnon monimuotoisuutta koko Jyväskylässä. Meille on tärkeää, että kotikaupungissamme asukkailla on todellinen mahdollisuus vaikuttaa ja päätöksenteossa asiat valmistellaan avoimesti ja läpinäkyvästi.

Jyväskylän Vihreiden vaaliohjelma kuntavaaleissa 2017

Jyväskylän Vihreät otti vuoden 2017 kuntavaaleissa suurimman puolueen paikan Jyväskylän kaupunginvaltuustossa. Vihreä valtuustoryhmä https://www.jyvaskylanvihreat.fi/valtuustoryhma/ on tehnyt vahvaa, puoluerajat ylittävää yhteistyötä menestyksekkäästi ja tuonut vihreän politiikanteon kulttuurin Jyväskylään. Vihreä politiikka on avointa ja osallistavaa sekä nojaa tutkittuun tietoon ja vaikutusten systemaattiseen arviointiin.

Koulutus

Hyvinvointi

Työ ja osaaminen

Kestävä kaupunki ja luonto