Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat

Haluan kiittää virkahenkilöstöä asumisvision laadinnasta, jossa on osallistettu niin kuntalaisia kuin luottamushenkilöitä.

Asumisvisio vastaa hyvin valtuuston hyväksymää kaupunkistrategiaa. Asuntotuotannossa keskitytään edelleen täydennysrakentamiseen, kompaktiin, ilmastoviisaaseen, kaupunkirakenteeseen, monipuolista asuntotarjontaa kuitenkaan unohtamatta.

Mielestäni asumisvisiossa on hyvin huomioitu myös Jyväskylän erityispiirteet, luonnonläheisyys ja vesistöt. Kuten visiossakin todetaan, puistot, lähimetsät, järvet ja rannat koetaan Jyväskylän vahvuustekijöiksi, mutta ne myös turvaavat luonnon monimuotoisuutta, kannustavat liikkumiseen jalan ja pyörällä, luovat viihtyisyyttä sekä lisäävät asukkaiden hyvinvointia.

Asumisvisiossa on onnistuttu luomaan kestävän tulevaisuuden visio asumisesta, jossa myös unelmat voivat toteutua.

Kiitos.

Ilona Helle, 1. varapuheenjohtaja