Osaamisella työllisyyttä ja elinvoimaa

Kestävä talous on paras työllistäjä ja elinvoiman perusta. Korkeatasoinen tutkimus- ja kehitystyö, ympäristöystävällisyys ja uudenlaiset ratkaisut energiantuotannossa, liikenteessä ja elintarviketuotannossa tuovat uutta työtä.

Vihreä elinkeinopolitiikka tukee pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytyksiä ja korkean osaamisen yrityksiä, sillä 2000-luvulla työpaikat syntyvät tällaisiin yrityksiin. Jyväskylän tulee olla houkutteleva paikka asiantuntija- ja tutkimustoiminnalle. Tulevaisuudessa kiertotalouteen, uusiutuvaan energiaan ja energiantehokkuuteen perustuva yritystoiminta voi olla vientivalttimme.

Kuluneella valtuustokaudella työn ja osaamisen kokonaisuutta on nostettu esiin eri yhteyksissä. Teemasta ovat nousseet esiin mm. tarve hyvistä tulevaisuuden innovaatioista, investointien suuntaaminen resurssiviisaisiin kohteisiin sekä yritysten kilpailukyvyn lisäämisen, työllistymisen sekä liiketoimintojen kehittämisen tukeminen. Kaupunkiin kaivataan lisää hyvää talouspöhinää ja sijoittamista vihreään elvytykseen.

Edistettyjä teemoja