Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

 

En kannata palautusta.

 

Tämänhetkinen Tammirinteen kaavaratkaisu kunnioittaa mielestäni nyt niin luontoa, asukkaita kuin liikennejärjestelyitä kohtuullisen hyvin ja vieläpä kustannustehokkaalla tavalla.

 

Harmillista on toki se, että osan alueen asukkaiden maisema tulee muuttumaan. Ja harmillista on myös toki se, että liikenne lisääntyy osalla lähialueen kaduista.

 

Kaavamerkintöjen avulla on kuitenkin nyt lisätty kasvillisuutta vanhojen ja uusien rakennusten väliin ja alueen pohjoisosaan jää edelleen kaikille yhteinen laaja virkistysalue. Liikenteen nopeuksia voidaan taas säädellä katusuunnitelmavaiheessa hidasteilla ja liikenteen määräänkin voi jokainen alueella asuva itsekin vaikuttaa – käyttämällä julkista liikennettä, fillaria, omia jalkojaan tai vaikkapa skuuttia aina kuin arki vain sen luontevasti mahdollistaa. Liikenne ei ole vain joku abstrakti asia, vaan se muodostuu jokaisen meidän päivittäisistä valinnoista.

 

Tammirinteen uudesta asuinalueesta tulee viihtyisä ja houkutteleva paikka asua, mutta toisaalta meidän tulee pitää huolta jatkossa siitä että Halssilan alueen laajaa ja suosittua virkistysaluetta ei nakerreta enää lisää uusilla isoilla asumisen tai työpaikkarakentamisen hankkeilla.

 

Uuden asumisvisionkin mukaan on määritelty, että luonto ja vehreys ovat asumisen vetovoimatekijöitä Jyväskylässä. Tästä meidän tulee pitää huolta jatkossa entistäkin tarkemmin, ja tehtävä kestäviä valintoja Yleiskaavan päivityksen yhteydessä.

Kaisa Peltonen

Vihreän valtuustoryhmän jäsen, kaupunkirakennelautakunnan jäsen