Jyväskylässä on alkanut talouden tasapainottamisen ja elvytyksen aikakausi. Poliittiset ryhmät valmistelevat yhdessä viranhaltijoiden kanssa vaalikauden ylittävää ohjelmaa, jolla Jyväskylän talous saadaan jälleen tasapainoon ja nykyistä kestävämmälle pohjalle. Poliittisella kentällä vaikuttaa vallitsevan yksimielisyys toimien tarpeellisuudesta, mutta keinovalikoimassa on eroja. Jyväskylän Vihreiden suunta on vihreä elvytys reilun muutoksen ohjelmaan nojaten.

Ilmastonmuutos, luonnon monimuotoisuuden hupeneminen ja polarisaatiokehitys ovat edelleen totta. Koronakriisin jälkeen hyvinvointiyhteiskuntamme ei kuitenkaan ole ennallaan ja edessämme on kestävään tulevaisuuteen tähtäävä jälleenrakentaminen niin valtakunnallisesti kuin paikallisestikin. Nämä haasteet tulevat olemaan keskeisessä roolissa myös tulevissa kuntavaaleissa. Poliittisten päätösten tulee edistää ja tukea taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävää kehitystä.

Reilun muutoksen mukaisilla investoinneilla autetaan sekä taloutta että työllisyyttä. Oleellista on keskittyä laajalti vaikuttavuuden ja vaikutusten arviointiin ennen investointeja, niiden aikana sekä jälkeen. Jyväskylän vihreät lähtee kohti vaaleja tulevaisuutta rakentavilla politiikkatoimilla, jotka helpottavat ihmisten arkea, lisäävät kaupunkimme viihtyisyyttä sekä saavutettavuutta, toimivat kilpailuvaltteina suhteessa muihin kaupunkikeskuksiin ja jotka ovat taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävällä pohjalla. Yhdessä rakennamme tulevan kuntavaaliohjelmamme näiden periaatteiden varaan ja kutsumme kaikki saman arvopohjan jakavat ihmiset mukaan yhteiseen työhön.

[Jyväskylän Vihreiden kevätkokous 2.6.2020]