Kaupunginvaltuusto hyväksyi eilen Tammirinteen kaavan. Kaava palautettiin reilu vuosi sitten uudelleen valmisteluun koska valtuuston niukka enemmistö uskoi, että pystymme parempaan.

Alkuperäisen kaavaehdotuksen hyväksymistä kannattaneissa puheenvuoroissa toistui usein ajatus siitä, että pohjoisosan rakentamatta jättäminen tekisi kaavasta taloudellisesti kalliin tai jopa mahdottoman. Tätä perusteltiin muun muassa sillä, että kunnallistekniikan rakentaminen alueelle on kallista sekä haluttujen pientalotonttien määrän nähtiin pienenevän, ja kaupunginjohtajan ”varovaisen arvion” mukaan jopa puolittuvan.

Itse toivoin alueen eteläosaan lisää pientalotontteja, koska siellä ei ole merkittäviä luontoarvoja ja joukkoliikenne sekä muut palvelut ovat pohjoisosaa paremmin saavutettavissa. Samansuuntaisia toiveita esittivät myös mm. lukuisat vihreät valtuutetut sekä KD:n valtuustoryhmä.

Vihreiden linja oli selkeä ja johdonmukainen läpi prosessin. Kaupunkirakennelautakunnassa jäsenemme vaativat kaavaan muutoksia sekä hallituksessa ja valtuustossa toistimme vaatimukset luontoarvojen turvaamisesta ja lopulta saimme valtuustossa riittävän enemmistön taaksemme ja kaavan uuteen valmisteluun.

Nyt hyväksytty uusi kaavaehdotus turvaa luonnon monimuotoisuuden ja asukkaiden ulkoilureitit. Lisäksi se on myös taloudellisesti kestävällä pohjalla.

Pientalotonttien ja rakennusoikeuden määrää on saatu kasvatettua ja arvioitu asukasmäärää on kasvanut 320:sta jopa 400:n. Rakentamisen keskittäminen alueen etelä- ja keskiosaan laskee myös kunnallistekniikan investointikustannuksia, mikä etenkin vallitsevassa taloustilanteessa parantaa kaavan toteutusedellytyksiä.

Kasvava kaupunki tarvitsee laadukkaita tontteja ja kestävää rakentamista, mutta uusia asukkaita houkutellessa emme saa unohtaa nykyisiä. Valmiin infran äärellä oleva hakkuuaukea on sopiva suunta kaupungin kasvulle. Samalla kaupungin tulee jatkaa määrätietoista täydennysrakentamista, jossa Jyväskylän kasvu kohdistuu ensisijaisesti sisään ja ylöspäin ja lähimetsät pysyvät metsinä.

Ari-Pekka Liukkonen

Vihreän valtuustoryhmän jäsen

Eurovaaliehdokas 2024