Jyväskylän kaupunginvaltuuston viimeisimmässä kokouksessa käsiteltiin kolme valtuustoaloitetta, jotka herättivät keskustelua ja pohdintaa kaupungin toimenpiteistä ja linjoista. Lisäksi kokouksessa käsiteltiin viime vuoden keskeneräisiä aloitteita sekä kaupunginhallitus antoi tiedoksi kuntalaisten tekemät aloitteet.

 

Mutta mistä aloitteet oikein syntyvät ja miksi niitä tehdään?

 

Aloitteet voivat tosiaan lähteä liikkeelle niin valtuutetuilta kuin kuntalaisiltakin. Aloite on väline, jolla voi nostaa esille kaupunkia koskevia asioita, jotka kaipaavat huomiota tai linjauksia. Näitä voivat olla esimerkiksi ehdotukset uusista hankkeista, parannuksista kaupungin palveluihin tai keinoista kaupungin elinvoiman edistämiseksi.

 

Valtuutettujen tekemät aloitteet käsitellään kaupunginvaltuustossa, kun taas kuntalaisten aloitteet käsitellään kaupunginhallituksessa. Kuntalaisten tekemät aloitteet tuodaan kerran vuodessa tiedoksi valtuustoon, kuten eilisessä kokouksessa.

 

Valtuutetun tai valtuustoryhmän tekemä aloite on kirjallinen esitys kaupunginvaltuustolle kaupunkia koskevasta asiasta. Kuntalaisaloite puolestaan voi olla kirjallinen kannanotto tai ehdotus, jonka voi tehdä jokainen Jyväskylän kaupungissa kirjoilla oleva henkilö. Kuntalaisaloitteessa on oltava vähintään 100 kuntalaisen allekirjoitus, jotta se voidaan käsitellään kaupunginhallituksessa.

 

Viime aikoina Jyväskylän kaupungissa on tehty monenlaisia kuntalaisaloitteita. Näitä ovat olleet esimerkiksi aloitteet kaupungin palveluiden parantamiseksi, liikennejärjestelyjen muuttamiseksi, uusien hankkeiden käynnistämiseksi tai yleisen kaupunkiympäristön kehittämiseksi. Kuntalaisaloitteiden aiheet voivat vaihdella suuresti sen mukaan, mikä kaupungin asioissa kulloinkin herättää kuntalaisisten mielenkiintoa tai huolta. Tarkempia tietoja viimeaikaisista kuntalaisaloitteista voi löytää Jyväskylän kaupungin verkkosivuilta sekä paikallisista tiedotusvälineistä.

 

Aloitteista puhuttaessa on kuitenkin hyvä muistaa, että ne ovat vain yksi vaikuttamisen keino monien joukossa. Aloitteet vaativat paljon työtä ja aikaa niiden valmistelusta aina päätöksentekoon asti. Viranhaltijoiden työpöydällä on paljon asioita, ja aloitevastaukset tulee hoitaa näiden perustöiden lisäksi. Siksi on tärkeää harkita tarkasti, onko aloitteen tekeminen todella tarpeellista vai löytyykö asian edistämiseksi muita, kenties sopivampia, keinoja.

 

Valtuutetuilla on usein hyvät työkalut vaikuttaa asioihin ilman aloitteitakin. He voivat esimerkiksi keskustella suoraan viranhaltijoiden ja lautakuntien kanssa, lobata asiaa ja pyrkiä löytämään muita ratkaisuja. Vasta kun kaikki muut keinot on kokeiltu, voi olla aika turvautua valtuustoaloitteeseen.

 

Kuntalaisille aloitteiden tekeminen voi olla tapa tuoda esille omia huolia ja näkemyksiä kaupunkia koskevista asioista. Kuitenkin on tärkeää muistaa, että kaupungin työntekijät ja myös valtuutetut ovat usein mielellään tavoitettavissa ja valmiita keskustelemaan asioista ennen kuin ne nousevat viralliselle agendalle. Tätä kautta asia luultavasti myös etenee huomattavasti nopeammin, sillä aloitteiden käsittely saattaa viedä kuukausista jopa vuosiin.

 

Kaiken kaikkiaan aloitteet ovat tärkeä osa demokraattista päätöksentekoa, mutta niiden käyttöön on syytä suhtautua harkiten ja muistaa myös muut vaikuttamisen kanavat. Näin voidaan varmistaa, että kaupungin resurssit käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja että päätöksenteko on avointa ja läpinäkyvää kaikille kaupunkilaisille.

Elma Hyöky

Jyväskylän Vihreiden valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja