Sivistyslautakunnan kokous oli eilen poikkeuksellisen tiukka. Käsittelimme muun muassa kaupungin nyt jo 45 miljoonan euron tulovajetta suhteessa menoihin kasvatuksen, oppimisen ja nuorisopalveluiden näkökulmasta, sekä ruodimme perusteellisesti kaupungin viranhaltijan helmikuussa hakematta jättämää valtion tasa-arvoavustustusta, jonka vuoksi 18 erityisopettajan ja kasvatusohjaajan työsuhde ei jatku Jyväskylässä syksyllä 2023.
Minulle lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin vahvistaminen on keskeinen syy olla mukana politiikassa ja nyt näiden tavoitteiden eteen saa todella tehdä töitä. Oppimisen tuen palveluista leikkaaminen on lyhytnäköistä tilanteessa, jossa perheiden hyvinvointierot ja tuen tarpeet ovat kasvussa ja opettajien jaksaminen on aiempaa suuremmalla koetuksella. Laadukas varhaiskasvatus ja erilaisten oppijoiden tarpeet huomioiva perusopetus on yksi kaupungin ydintehtävistä ja tämän tulisi näkyä niin haetuissa rahoituksissa kuin resurssien jaossa.
Itse en siis voi kaupunginvaltuutettuna ja sivistyslautakunnan jäsenenä hyväksyä viranhaltijan tekemää päätöstä, enkä voi seistä sen takana. Olen edelleen saamieni yksityiskohtien jälkeen sitä mieltä, että rahoitusta olisi pitänyt hakea. Mielestäni tämä ei siis ollut kokonaisuutena hyvää strategian mukaista virkamiestyötä ja viestinnällisesti se oli täysi epäonnistuminen.
Palautteeni olen antanut ja tarvittavat toimenpiteet on laitettu käyntiin. Luottamuksen uudelleen rakentuminen on prosessi, jossa viime kädessä toiminta ratkaisee.
Itse päätöshän on ja pysyy, rahaa ei haettu, joten sitä ei saatu, ja sille ei lähtökohtaisesti voi enää mitään. Voi kuitenkin olla, että löydämme vielä kevään aikana sivistyslautakunnassa keinoja kaventaa tätä 18 henkilötyövuoden yllättävää vähennystä. Helppoa se ei tule olemaan, sillä lukuvuoden 2023 – 2024 päätökset ovat sidoksissa 2024 talousarvioon. Olen kuitenkin aina valmis puolustamaan tärkeinä pitämiäni asioita viimeiseen asti.
Katri Savolainen
Kaupunginvaltuutettu
Sivistyslautakunnan jäsen