Jyväskylän ja Keski-Suomen saavutettavuus ja junayhteyksien nopeuttaminen vaatii merkittäviä investointeja raideliikenteeseen. Erityisesti yhteys Jyväskylästä Tampereelle on häiriöherkkä, eikä raiteille mahdu nykyistä enempää liikennettä. Syyt junien matka-aikojen pidentymiselle löytyvät rataverkon rapistumisesta ja kehittämisen puutteesta. 

 

Jyväskylän kaupunginhallitus päätti 10.10. äänin 2–11 tukea Suomiradan jatkovalmistelua suurnopeusratavaihtoehdon mukaan. Vihreät kaupunginhallituksen jäsenet esittivät, että valmistelua jatketaan päärataa kehittäen 

 

Ratalinjausvaihtoehtojen vaikutusten tutkiminen on painottunut vahvasti suurnopeusrataa puoltavaksi. Suurnopeusrata olisi uusi ratayhteys Tampereelta Helsinkiin. Päärataa kehittämällä (4 miljardia euroa) matka-aika Tampereen ja Helsingin välillä lyhenisi 15 minuuttia ja suurnopeusratavaihtoehdolla (5,5 miljardia euroa) 32 minuuttia. 17 minuutin aikasäästö maksaisi siten veronmaksajille 1,5 miljardia euroa.  

 

Tarkastelussa on huomioitava eurojen ohella myös ilmasto- ja luontonäkökulma sekä vaikutukset alueen asukkaisiin. Suurnopeusradan rakentamisen aikainen hiilidioksidikuormitus on selvästi pääradan kehittämistä suurempi. Lisäksi rata muuttaisi peruuttamattomasti arvokkaita kulttuuriympäristöjä, luontoa ja asuinalueita. 

 

Jyväskylän ja Keski-Suomen osalta uuden suurnopeusradan todelliset hyödyt jäisivät vaisuiksi, vaikka toisin väitetään. Uusi ratalinjaus edellyttäisi poikkeuksetta vaihtoa Tampereella, jolloin kokonaismatka-ajassa hyöty jäänee marginaaliseksi.  

 

Kestävä tulevaisuus rakentuu raiteille ja raideliikenteen lisääminen niin tavara- kuin matkustajaliikenteessä on välttämätöntä. Samalla kun etä- ja monipaikkaisen työn osuus kasvaa, lisääntyy myös liikkeellä ollessa työskentely.  Juna tarjoaa tähän ylivertaisen vaihtoehdon.  

Investoimalla ratainfraan tuetaan vihreää siirtymää. Se on myös merkittävä ja vaikuttava keino elvyttää taloutta ja tukea työllisyyttä sekä edistää teollisuutemme tuotteiden vientiä Euroopan markkinoille. 

Rataverkkoa tulee kunnostaa ja kehittää kokonaisuutena ja mahdollisimman pikaisesti. Viisas investointipolitiikka vahvistaa koko Suomea. Nyt esillä oleva vaihtoehto on vahva signaali suurkaupungistumisen tukemiseen ja on omiaan näivettämään maakuntien kasvukeskusten elinvoimaa. Suunnittelua tulee jatkaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti olemassa olevaa hyödyntäen ja parantaen, tietoon ja vaikuttavuusarvointeihin perustuen. 

 

Meri Lumela (vihr.) 

Jyväskylän kaupunginhallituksen 1.vpj

Leena Lyytinen (vihr.)

Keski-Suomen maakuntahallituksen 2.vpj.

Teksti on julkaistu sanomalehti Keskisuomalaisessa 19.10.2022