Lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat olleet jyrkässä kasvussa viime vuosina. Tämä on näkynyt myös Keski-Suomen lastenpsykiatrialle saapuneiden lähetteiden määrässä, joka on viimeisen kymmenen vuoden aikana kasvanut 67 prosenttia. Lisäksi esimerkiksi Kouluterveyskyselyn (2021) mukaan kohtalaista tai vaikeaa ahdistuneisuutta on kokenut jo joka kolmas yläasteella, lukiossa tai ammattioppilaitoksessa opiskeleva tyttö.

Hyvinvointialuesiirtymän jälkeen kunnille tulee jäämään lakisääteinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävä. Kuntien lapsia ja nuoria kohtaava ammattitaitoinen henkilöstö tekee sekä ennaltaehkäisevää että korjaavaa mielenterveystyötä koko ajan. Tähän tärkeään työhön on saatu allokoitua myös lisäresurssia kuluneen vuoden aikana. Tarvitsemme nykytoimien lisäksi kuitenkin myös uusia tapoja edistää lasten ja nuorten mielenterveyttä ja ennaltaehkäistä kasvavaa psyykkistä pahoinvointia. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamisella on tässä työssä merkittävä rooli.

Tätä työtä vauhdittaaksemme me allekirjoittaneet olemme jättäneet 30.5. kaupunginvaltuuston kokouksessa valtuustoaloitteen, jossa esitämme, että Jyväskylän kaupungin tulisi aloittaa viikoittaisen tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetuskokeilu ja vaikutusten seuranta vähintään kahdella jyväskyläläisellä alakoululla mahdollisimman pian.

Laaja tutkimusnäyttö kun osoittaa, että hyvät tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat yhteydessä mm. parempaan keskittymiskykyyn, fyysiseen terveyteen, akateemiseen suoriutumiseen, sosiaalisiin suhteisiin, vastoinkäymisistä selviämiseen, vähempiin käytöshäiriöihin ja pienempään riskiin sairastua mieliala-, ahdistus- ja muihin yleisiin mielenterveyden häiriöihin.

Tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat harjoiteltavissa olevia taitoja, ja niiden opetuksesta koulupäivien yhteydessä on saatu hyviä tuloksia myös Suomessa. Helsinkiläisessä Laakavuoren ala-asteen koulussa toteutetussa kokeilussa kaikille alakoululuokille lisättiin lukujärjestykseen tunti viikossa tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetusta vuosina 2019-2021. Pilotointijakson seurauksena lasten keskittyminen ja viihtyminen koulussa paranivat, ryhmätyötaidot ja toisten auttaminen lisääntyi, rasismi, kiusaaminen ja kiukunpuuskat vähenivät ja riitojen sopiminen ja itsensä rauhoittelutaidot paranivat.

Jyväskyläläisissä kouluissa tehdään jo nyt paljon hyvää työtä tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamiseksi osana koulun arkea.

Pilotin jälkeen meillä tulee olemaan konkreettisia välineitä arvioida erillisen tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetuksen hyötyjä, ja toisaalta toiminnan järjestämisestä aiheutuneita mahdollisia haasteita. Pilotoinnin jälkeen voimme tehdä tietoon pohjaavia päätöksiä siitä, onko tunne- ja vuorovaikutustaitojen viikoittaista opetusta tarkoituksenmukaista laajentaa jatkossa myös muihin Jyväskylän kouluihin.

 

Katri Savolainen (PsT, Jyväskylän kaupunginvaltuutettu, Keski-Suomen aluevaltuutettu, Vihr.)

Vilma Viitasaari (KK, Jyväskylän kaupunginvaltuutettu, Keski-Suomen aluevaltuutettu, Vihr.)

 

Kirjoitus on julkaistu mielipidekirjoituksensa sanomalehti Keskisuomalaisessa 17.8.2022, ja se on kirjoitettu yhdessä Essi Rantasen (YTM, Jyväskylän kaupunginvaltuutettu, Kesk.) kanssa