Jarmo Nahkamäki on huolissaan kaupungin selvityksestä alentaa osassa katuverkkoa nopeusrajoitus 40 kilometriä tunnissa nopeuteen 30km/h (KSML 27.4.). Mikäli tosiasiat vastaisivat Nahkamäen kirjoituksen esiin nostamia huolia liikenteen totaalisesta lamautumisesta ei hankkeessa olisi mitään tolkkua.

Onneksi näin ei kuitenkaan ole.

Lainaan aloitevastaukseen kuuluvaa vaikutusten arviointia:

”Muutettavat nopeusrajoitusalueet ovat pääasiassa korkeintaan muutaman sadan metrin pituisia katuosuuksia, joissa nopeusrajoituksen alenemisesta aiheutuva viive autoilijoiden ja linja-autoliikenteen matka-aikoihin arvioidaan olevan muutaman sekunnin luokkaa matkaa kohden.”

Aloitteessa pyydettiin tarkastelemaan taajamien ja keskusta-alueen osalta, millä kaduilla 30km/h nopeusrajoitusten lisääminen olisi perusteltua.

Näitä katuja tunnistettiin ydinkeskustan lisäksi koulujen, päiväkotien, sairaaloiden ja palvelukeskusten ympäristöistä sekä asuinalueilta. Taustana aloitteelle on selkeä näyttö siitä, että nopeusrajoitusten alentaminen vähentää henkilövahinkojen määrää.

Esimerkiksi Helsingin kaupungin laskettua vuonna 2004 nopeusrajoituksia useilla asuinalueilla ja kantakaupungissa nopeusrajoitukset tasolle 30 km/h, henkilövahingot vähentyivät kaikkiaan 21 prosenttia ja moottoriajoneuvojen henkilövahingot vähentyivät 34 prosenttia.

Ajonopeus vaikuttaa sekä onnettomuuksien todennäköisyyteen että seurausten vakavuuteen. Esimerkiksi törmäyksissä auton kanssa jalankulkijan kuolemanriski kasvaa voimakkaasti, kun törmäysnopeus ylittää 30 km/h.

Nopeusrajoitusten merkitys on huomioitu myös maaliskuussa valmistuneessa liikenne- ja viestintäministeriön liikenneturvallisuusstrategiassa, jossa yksi toimenpiteistä nimenomaan ohjaa laskemaan nopeusrajoituksen 30km/h tasolle alueilla, joilla on ”runsaasti pyöräliikennettä tai jalankulkua ja koulujen ja päiväkotien läheisyydessä”.

Minulla ei ainakaan ole niin kiire etteikö parin sekunnin muutos matka-aikaan olisi edellä mainitun kaltaisten liikenneturvallisuushyötyjen arvoista.

Toivottavasti ei sinullakaan.

Kirjoittaja on Jyväskylän kaupunginhallituksen jäsen (vihr.).

[KSML 6.5.2022]