Sosiaali-, terveys- ja pelastuspalveluiden maakunnallinen integroituminen hyvinvointialueeksi on ainutkertainen mahdollisuus suunnitella ja toteuttaa palvelut asiakaslähtöisesti ja vaikuttavasti myös talouden näkökulmasta arvoituna.

Työnsä aloittaneilta aluevaltuutetuilta vaaditaan kykyä ja halua perehtyä asioihin ja tahtoa etsiä koko maakunnan näkökulmasta kestäviä ratkaisuja, joilla niukkenevat resurssit ja kasvava palvelutarve voidaan sovittaa mahdollisimman hyvin yhteen.

Oikea tilannekuva, tutkitun tiedon pohjalta tehtävät ratkaisut ja riittävän pitkä aikajänne antavat hyvät eväät vaikuttaville päätöksille. Historiallisen suuri muutos ei tule valmiiksi kerralla, ja siksi tärkeää on jättää mahdollisuus tehdä tarvittavia muutoksia ja tarkennuksia toimintaan tilanteen niin vaatiessa.

Onnistunut muutos tarkoittaa toimimattomien rakenteiden korjaamista ja toimintakulttuurin uudistamista, mutta myös eri puolella Keski-Suomea hyviksi todettujen käytänteiden ottamista osaksi toimintaa koko hyvinvointialueella.

Maakuntamme asukkaiden kokonaisvaltaisen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen vaatii saumatonta yhteistyötä hyvinvointialueen ja kuntien välillä. Perusta hyvinvoinnille luodaan perheissä ja sitä vahvistetaan esimerkiksi varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Kuntien tarjoamat liikuntapaikat ja vaikkapa kevyen liikenteen väylät ovat tärkeä osa tätä kokonaisuutta.

Vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut tuotetaan hyvässä yhteistyössä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa eri toimijoiden vahvuuksia hyödyntäen. Järjestöt tekevät merkittävää työtä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi ja niillä tulee olla selkeä rooli myös hyvinvointialueen toiminnassa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen työvoimapulaan on löydettävä toimivat ratkaisut. Keskeisenä niistä on määrätietoinen henkilöstön työolosuhteiden kehittäminen. Henkilöstön saatavuuteen ja vaihtuvuuteen vaikuttaa vahvasti kokemus omista vaikutusmahdollisuuksista. Hyvä, vuorovaikutteinen johtaminen on edellytys tässä tehtävässä onnistumiselle.

Myös hyvinvointialueen asukkaiden tulee voida osallistua asiakaslähtöisten palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen. Meissä asukkaissa on niin kunnan kuin hyvinvointialueenkin tärkein voimavara.

Meri Lumela

puheenjohtaja

Jyväskylän Vihreät