Tuulivoima toimii yhtenä sähköntuotannon muotona, joka kuljettaa meitä kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Tuulivoimapuistoja rakennetaan vauhdilla ja vuonna 2021 tuulivoimalla katettiin jo peräti 11,9 % sähkön tuotannosta.

Tuulivoiman rakentamiseen liittyy kuitenkin aina haasteita niin ihmisten kuin ympäristön kannalta ja ne tulee ratkaista tuulivoimapuistojen sijoittumisessa.

Jyväskylän Korpilahden Salolan tuulivoimapuiston YVA-selostus tuo esille alueeseen liittyviä tärkeitä erityispiirteitä. Salolan tuulivoimapuiston kaava-alue on nostettu Keski-Suomen liiton tekemässä selvityksessä yhdeksi Keski-Suomen hiljaisista alueista. Hiljaiset alueet ovat alueita, joissa vallitsevina ääninä ovat luonnon äänet. Lisäksi tuulivoimapuiston alue sijaitsee Leivonmäen kansallispuiston kupeessa ja lähellä ovat myös Vaarunvuoren ja Päijänteen maisemat.

Tämä kokonaisuus on nimetty Keski-Suomen maakuntakaavassa matkailun ja virkistyksen vetovoima-alueeksi. Myös Jyväskylän yleiskaavaan merkitty ohjeellinen päävirkistysreitti kulkee hankealueen läpi. Tuulivoimarakentamisen myötä yhtenäinen metsäalue pirstaloistuisi ja sen maisemalliset vaikutukset ulottuisivat pitkälle.

Mielestämme alue, jolle Salolan tuulivoimapuistoa suunnitellaan ei ole sopiva tuulivoiman rakentamiselle. Tuulivoimapuiston rakentamisella alueen erityispiirteet häviäisivät ja alueen käyttö luonto- ja maaseutumatkailussa sekä yleisessä virkistyskäytössä vaarantuisi. Tuulivoimaa tarvitaan lisää, mutta voimaloiden sijoittumiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

 

Ilona Helle ja Kaisa Peltonen

Kirjoittajat ovat Jyväskylän kaupunginvaltuutettuja (vihr.) ja kaupunkirakennelautakunnan jäseniä

Kirjoitus on julkaistu sanomalehti Keskisuomalaisessa 2.2.2022