Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen myötä palvelut siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle ensi vuoden alusta. Jatkossa 69 aluevaltuutettua tulevat päättämään maakuntamme terveydenhuollon, sosiaalitoimen sekä palo- ja pelastustoimen resurssien suuntaamisesta ja palveluiden järjestämisestä.

Sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden saavuttaminen on sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden näkökulmasta aivan ratkaisevan tärkeää. Tarvitsemme sekä halua että kykyä etsiä ja toteuttaa ratkaisuja, joilla kasvavat palvelutarpeet ja niukkenevat resurssit voidaan sovittaa mahdollisimman hyvin yhteen. Vanhoihin rakenteisiin ja palveluiden tuottamisen tapoihin ei pidä nyt takertua.

Meidän on osattava hyödyntää uusia keinoja, mm. digitaalisia ja liikkuvia lähipalveluita, huomattavasti nykyistä tehokkaammin. Uusilla palveluiden tuottamisen tavoilla voimme lisätä palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta. Hyviä esimerkkejä erilaisista palvelumalleista löytyy jo ympäri Suomea.

Palvelut ovat ihmisiä varten. Siksi uuden hallinnon pitää kuunnella ihmisiä palvelujen kehittämisessä. Asiakas- ja tarvelähtöiset palveluratkaisut syntyvät aidossa vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden kanssa. Tehdään yhdessä Keski-Suomesta uusien asiakaslähtöisten palvelujen edelläkävijä!

Ilman ammattitaitoisia ihmisiä ei ole palveluita. Sote-aloilla vallitsevaan työvoimapulaan meidän on vastattava määrätietoisesti kaikin mahdollisin keinoin. Hyvällä johtamisella ja kunnollisilla työoloilla kilpailemme menestyksellisesti osaavista työntekijöistä.

Julkisten ja yksityisten palveluiden rinnalla myös sosiaali- ja terveysalan järjestöt tekevät merkittävää työtä, jonka jatkuminen on turvattava uudistuksen jälkeenkin.

Uusi alku on uusi mahdollisuus. Paperilla hyvältä näyttävä uudistus muuttuu todeksi vasta sitten, kun vanhat kunta- ja sektorirajat ylittävä yhteistoiminnallinen ja asukaslähtöinen toimintakulttuuri on juurtunut kaiken toiminnan perustaksi niin sote-ammattilaisten kuin poliittisten päättäjienkin keskuudessa.

Muutokselle on annettava riittävästi aikaa ja toteutuksessa havaittavat virheet ja puutteet on osattava korjata, mutta tavoitteista on pidettävä tinkimättä kiinni. Kyky ja tahto muutokseen ratkaisee sen, miten onnistumme. Puolue- ja kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä ennakkoluuloton ja pitkäjänteinen päätöksenteko ovat hyviä eväitä matkalla kohti sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti hyvinvoivaa Keski-Suomea.

 

Meri Lumela,

kaupunginvaltuutettu,

aluevaaliehdokas (vihr.)

Jyväskylä