Sote-uudistus mahdollistaa monia odotettuja uudistuksia. Sujuvampia hoitopolkuja, toimivampia tietojärjestelmiä, moniammatillisen osaamisen hyödyntämistä pallottelun sijaan, uusien digipalveluiden käyttöönottoa, sote-työntekijöiden työolojen kohentamista.

Jotta tässä voidaan onnistua, hyvinvointialueen kehittämisen tulee pohjautua tutkittuun tietoon. Keski-Suomen hyvinvointialue tulee tarvitsemaan tutkittuun tietoon pohjaavan kehittämisyksikön, joka auttaa uusia palvelumuotoja valmistelevien hankkeiden valinnassa, suunnittelussa, vaikutusten ennakkoarvioinnissa ja vaikuttavuuden arvioinnin suunnittelussa.

Hyvinvointialueen tulevissa kehittämishankkeissa on oltava riittävä osaaminen ja resurssit tutkimustiedon hyödyntämiseen suunnittelun pohjana. Yhteistyötä on tärkeä tehdä niin sote-henkilöstön, korkeakoulujen, osaamiskeskusten, kuin kunkin aihealueen kannalta keskeisten asiantuntijoiden kanssa.

Meillä ei ole varaa lähteä kehittämään hyvinvointialuettamme yrityksen ja erehdyksen kautta. Tutkittua tietoa hyödyntämällä pääsemme kustannustehokkaammin ja inhimillisemmin haluttuihin tavoitteisiin.

Minä haluan aluevaltuutettuna varmistaa, että nämä raamit, alustat ja riittävät resurssit tutkitun tiedon hyödyntämiselle luodaan heti ensimmäisellä valtuustokaudella.

 

Katri Savolainen

#72

aluevaaliehdokas

Jyväskylä