Jyväskylän kaupunginvaltuusto kävi viime maanantain kokouksessaan lähetekeskustelua vuoden 2022 talousarviosta. Vihreän ryhmän näkemys oli, että kaupunginjohtajan esityksestä poiketen talousarvioon tulee palauttaa sosiaali- ja terveys- sekä sivistyslautakuntien esitykset määrärahoista sellaisenaan. Lisäksi Vihreiden mielestä talousarviossa on huomioitava Vesangan ja Lohikosken kirjastojen toiminnan jatkamisesta aiheutuvat kulut. 

Tänään päättyneessä talousarvioseminaarissa kaupunginhallitus päätti palauttaa sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan että sivistyslautakunnan esitykset osaksi vuoden 2022 talousarvioesitystä.

”Olemme erittäin iloisia siitä, että sotesta ja sivistyksestä ei nyt leikata. Niiden budjeteissa ei ole sellaista ilmaa, josta olisi voitu säästää. Haluamme, että Jyväskylä on lasten, nuorten ja perheiden puolella, sillä se tuo pitkän aikavälin säästöjä kaupungille”, toteaa kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Meri Lumela.

”Talousarvioesitys on hyvä kompromissi vaikeassa tilanteessa. Jyväskylän selkeä vahvuus on vahva yhteistyön kulttuuri puolueryhmien kesken, kestävää kaupunkia rakennetaan dialogilla ja neuvottelemalla. Tätä yhteistyön henkeä tarvitaan myös tulevina vuosina kun linjataan millaisella organisaatiolla Jyväskylässä toimitaan soteuudistuksen jälkeen, kommentoi seminaarin antia kaupunginhallituksen jäsen Arto Lampila.

 

Tämä teksti on julkaisuvapaa tiedote.