Kaupunginvaltuusto päätti 25.10. kokouksessaan myydä osan kaupungin Education Facilities Oy:n kautta omistamista kiinteistöistä.  Lisää kaupasta voit lukea kaupungin verkkosivuilta: https://www.jyvaskyla.fi/uutinen/2021-10-11_jyvaskylan-kaupunki-valmistautuu-myymaan-osan-education-facilities-oysta

Alla Arto Lampilan puheenvuoro kaupasta käydystä keskustelusta:

Kiitokset tätä asiaa valmistelleille. Vaativa prosessi on viety eteenpäin huolellisesti ja kaupungin ja kaupunkilaisten pitkäaikaiset edut huomioiden. Erityismaininta on syytä antaa siitä, kuinka laajasti ja avoimesti kauppaa koskeva materiaali on ollut kaikkien kuntalaisten tarkasteltavana. 

Heti kärkeen on rehellistä sanoa ääneen se fakta, että tämän asian käsittelyyn väistämättä vaikuttaa kaupungin taloudessa oleva selkeä rakenteellinen alijäämää  – noin 20 miljoonaa euroa vuodessa – ja tässä osaltaan myydään kiinteää omaisuutta investointien mahdollistamisen lisäksi myös juoksevien menojen rahoittamiseen. Se ei missään nimessä ole pitkällä aikavälillä kestävä tie. 

Meidän on kyettävä tarkastelemaan kriittisesti kaupungin tuloja ja menoja. On selvää että hyvinvointia ja elinvoimaa vahvistavia investointeja tarvitaan jatkossakin, samoin palveluista täytyy pitää huolta. Kumpikaan näistä ei pitkällä aikavälillä onnistu, jos talouden rakenteita ei saada kestävälle pohjalle. 

Hyvänä puolena voidaan sanoa että ehdotettu kauppasumma vaikuttaa erinomaiselta. Vaikka muistetaankin, että asiaa edellisellä valtuustokaudella käynnistettäessä noudatettiin – aivan oikein – varovaisuusperiaatetta talousarviota laadittaessa, kyllä tästä tänään käsiteltävästä kaupasta näkee, että nyt on hyvä markkinatilanne myydä. 

Vaikka kaupan kohteena olevissa kiinteistöissä ei ole kaupungin omaa toimintaa, niissä on kuitenkin yhteiskunnallisesti merkittävää toimintaa, jonka kustannukset viime kädessä jäävät veronmaksajien maksettavaksi. Siksi onkin tärkeää, että tämä kauppa on vastuullisesti valmisteltu siten, että vuokralaiset voivat luottaa toiminnan jatkuvuuteen ja vuokraehtojen kohtuullisuuteen pitkälle tulevaisuuteen. 

On myös pohtimisen arvoinen kysymys, onko kaupungin tehtävä omistaa ja ylläpitää kiinteistöjä jotka eivät liity kaupungin perustoimintoihin. Toki silloin kun kaikki menee hyvin näistä voi saada vuokratuottoja, mutta kaikki ei aina mene hyvin, ja kiinteistösijoitukset ovat aina myös riski. Tämän riskin kantaminen kiinteistöistä, jotka eivät ole kaupungin ydintoiminnnan piirissä, ei välttämättä ole perusteltua.

Etenkin kun sote-uudistuksen myötä kaupungin talouden volyymi pienenee yli 50 prosenttia, on tärkeä pohtia kriittisesti missä meidän resurssimme ovat kiinni, ja kohdentaa sekä pääomat että kassavirrat niihin toimintoihin, jotka kaupungin ydintoimintaa ovat: kuntalaisten hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman edistämiseen.

Arto Lampila

kaupunginhallituksen jäsen

puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.10.2021