Jalkapallokentän laidalla ihminen kysyi minulta, miksi juuri minua kannattaisi äänestää.

Jäin sitä miettimään. Se on hirveän vaikea kysymys. Sen päätöksen, millä perusteella kukin valitsee äänestyslappuunsa ehdokkaan, tekee kukin äänestäjä itse. Mietin kulunutta valtuustokautta; mitä olen oppinut valtuutetun työstä, millainen on mielestäni hyvä ehdokas?

Jatkoimme keskustelua. Vaihdoimme näkemyksiämme tärkeinä pitämistämme asioista, taustoistamme ja elämäntilanteistakin. Monelle voi olla tärkeää, että pystyy jollain tasolla samaistumaan ehdokkaaseen ja vastaavasti ehdokas äänestäjään.

Kerroin tehtävistä kuten minä olen ne kokenut. Varmasti välttämätöntä on, että hyvällä ehdokkaalla on riittävästi kykyä omaksua asioita: oppia isoja ja vaikeitakin asioita lyhyessä ajassa, ymmärtää asioiden syitä ja seurauksia, osata lukea puuttuvat rivit, arvioida vaihtoehtojen paremmuutta. Kestävyyttä ja sinnikkyyttä hyvältä ehdokkaalta tarvitaan siinä, että usein asiat ovat oman vaikutuspiirin tai mukavuusalueen ulkopuolelta, ja silti niihin haluaa perehtyä riittävän hyvin, että pystyy seisomaan päätöstensä takana.

Jatkoimme keskustelua puolueista – ajatusmaailmalla ja arvoilla on tottakai merkitystä. Jokaisella ryhmällä on enemmän ja vähemmän hyviä ehdokkaita. Kyky hoitaa valtuutetun tehtävää hyvin ei kuitenkaan ole puoluekirjasta kiinni. Hyvä valtuutettu pystyy katsomaan kunnan ja kuntalaisten etua omaa aatettaan, sidosryhmäänsä ja asemaansa laaja-alaisemmin. On vaarallista, jos ihminen on liian rakastunut ideologiaansa tai ajattelumaailmaansa, eikä sen vuoksi uskalla tai kykene tarkastella asioita muilta kuin itselleen lähimpinä olevilta kanteilta.

Hyvällä valtuutetulla on kykyä tehdä yhteistyötä. Tarvitaan yhteisen näkemyksen muodostamista ja puoluerajat ylittävää ponnistelua asioiden edistämiseksi – yksin puskien kukaan ei saa mitään aikaiseksi. Tarvitaan taitoa keskustella ja tahtoa viedä asioita eteenpäin. Tarvitaan uskallusta nähdä oman piirin ulkopuolelle. Tarvitaan kykyä kuulla toista näkökantaa ja ymmärtää syitä sen taustalla. Tarvitaan nöyryyttä olla kriittinen omaa näkemystään kohtaan ja tarvittaessa paremman tiedon valossa rohkeutta muuttaa sitä. Hyvä valtuutettu ymmärtää, että hyvä ja perusteltu idea kestää haastamisen – kestävä päätöksenteko vaatii sitä.

 

Antti Törmälä, Jyväskylä

Kuntavaaliehdokas

Kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen