Arviointikertomuksessa on hyvin laaja kooste erilaisista hyvinvointia kuvaavista asioista.

Hyvinvointikertomus sisältää runsaasti tietoa ja kuvauksen kaupungin palveluista. Haluan kuitenkin nostaa muutaman asian esille.

Me kaikki tunnemme kotikaupunkimme haasteet hyvin. Meidän on mietittävää tarkkaan, miten me saamme jokaiselle lapselle ja nuorelle rauhallisen ja turvallisen elämän ja parasta palvelua. Minusta on äärimmäisen tärkeää, että tässä kaupungissa satsataan ennaltaehkäisevään työhön enemmän kuin koskaan, sillä ennaltaehkäisevällä työllä me pystymme estämään syrjäytymistä ja vähentämään eriarvoisuutta.

Lapset ja nuoret tarvitsevat toimivaa terveydenhuoltoa, mielenterveyspalveluja ja harrastusmahdollisuuksia. Lapset ja nuoret tarvitset turvalliseen kasvuympäristön sekä mahdollisuuden laadukkaaseen koulutukseen, ja sitä kautta työelämään.

Kaupunkimme ydinpalveluita ovat neuvolapalvelut, päivähoito ja varhaiskasvatus sekä perusopetus. Neuvolan kautta tavoitetaan koko syntyvä ikäluokka perheineen. Viisasta ja järkevää politiikkaa on pitää huolta perheiden palveluihin suunnattujen voimavarojen riittävyydestä. On hyvä muistaa, että jokainen yhteiskunnasta syrjäytynyt lapsi tai nuori maksaa moninkertaisesti.

Arvoisa puheenjohtaja, 

Hyvinvointiraportin sivulla neljä kerrotaan lapsista ja nuorista seuraavaa:

”Huolestuttavaa on poikien ja tyttöjen välisen eron kasvaminen mielenterveyden teemoihin liittyvien ongelmien osalta. Neljäsluokkalaisten kohdalla kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai heikoksi tytöistä noin 8 % ja pojista 6 %. Tyttöjen ja poikien välinen ero kasvaa, mitä vanhemmista lapsista on kysymys. 8.-9. luokkalaisista tytöistä kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai heikoksi jo 24% ja pojista 14%. Kohtalainen tai vaikea ahdistuneisuus on kouluterveyskyselyn mukaan tytöistä 19%:lla ja pojista 6%:lla.”

Arvoisat valtuutetut

Meillä EI OLE varaa lasten ja nuorten syrjäytymiseen. Kaupungin mielenterveyspalvelujen jono on purettava ja työhön on saatava lisää resursseja. Palveluiden tulisi olla saatavilla heti kun tarve ilmenee.

Olen tosi iloinen siitä, että meillä on nyt Nuorten talo, jonka suunnittelun aloitimme jo vuonna 2017. Nuorten talo on juuri sellainen paikka, jossa on nuorten palvelut ovat saman katon alla ja palvelua toteutetaan niin sanotulla yhden luukun periaatteella ja luodaan yhteinen toimintakulttuuri palvelujen toteuttamiseen.

Toinen tärkeä asia mitä haluan nostaa on lapsiperheiden hyvinvointi!

Lapsiperheiden ennaltaehkäisevät palvelut ja vanhemmuuden tukeminen ovat arvokkaita asioita, jotta tasa-arvo ja oikeus hyvään elämään toteutuvat.  Tässä kaupungissa on tärkeää vahvistaa lapsiperheiden voimavaroja, jotta vanhemmat jaksaisivat huolehtia itsestään ja perheestään sekä fyysisesti että psyykkisesti.

 

Arvoisa puheenjohtaja.

Syyskuussa2020 ulkomaalaisten työttömyysaste Jyväskylässä oli lähes 32 %. Minusta tämän on erittäin huolestuttavaa asia. Toimivan kotouttamisen pitäisi olla kaksisuuntainen tie. Maahanmuuttaja on itse vastuussa kotoutumisestaan mutta myös yhteisön tulee kantaa huolta ja vastuuta jäsentensä osallisuudesta ja hyvinvoinnista. Kotoutumisen edellytyksenä on yhteenkuuluvuuden ja turvallisuuden tunne, kokemus omasta merkityksestä osana yhteisöä, sekä luottamus yhteiskunnan ja hallinnon oikeudenmukaisuuteen.

Hyvinvointia luovat oikeat vaikutusmahdollisuudet ja osallisuus. Maahanmuuttajia tulisi ohjata ja kannustaa enemmän opin tiellä, sillä opiskelu on heidän työtään ja kouluttautuminen ainoa tie työelämään. Uskon vahvasti koulutuksen, sosiaalisen verkoston ja harrastusten merkitykseen kotoutumisen edistäjinä. Maahanmuuttajien osallistuminen työelämään on myös yksi ratkaisu uhkaavaan työvoimapulaan.

 

Tässä hyvinvointiselvityksessä todetaan myös, että Jyväskylässä tarvitaan maahanmuuttaneiden palvelujen parempaa kokonaiskoordinaatiota. Myös minä olen tästä aivan samaa mieltä. Mutta hyviäkin asioita on jo tapahtunut, kuten viime vuoden lopulla käynnistynyt Maahanmuuttaneiden osaamiskeskus hanke. Hankkeen tavoitteena on edistää työllistymistä ja osaamisen tunnistamista. Viime vuonna aloitti myös maahanmuuttajien matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontahanke, jossa kehitetään olemassa olevan Info Glorian toimintaa, ja pyritään sitomaan se tiiviimmäksi osaksi maahanmuuttaneiden palveluketjua. Osana tätä hanketta perustettiin International Jyväskylä – Info Center, josta voi kysyä esimerkiksi asumisesta, työstä, koulutuksesta, oleskeluluvista, sosiaalipalveluista ja vapaa-ajan toiminnasta. Info Center on avoin kaikille ulkomaalaisille. Palvelu on maksutonta, luottamuksellista ja saatavilla suomen lisäksi 16 eri kielellä.

Hyvät valtuutetut, parhaat kollegat

Jyväskylän hyvinvointi on meistä kaikista kiinni, rakennetaan tätä kaupunkia niin, että se on esimerkillinen kaupunki ensin Suomen kartalla ja sitten maailmankartalla!

Päättäjien tehtävänä on jyväskylälaisten kohtaaminen ja kuunteleminen, palveluiden saatavuudesta ja riittävistä resursseista huolehtiminen sekä tasa-arvoisten liikunta- ja harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen asukkaille kukkarosta riippumatta. Näihin asioihin meidän on panostettavaa entistä enemmän.

Kiitos ja toivon teille kaikille oikein aurinkoista kesää.

[Puheenvuorot 31.5.2021 Jyväskylän kaupunginvaltuustossa]