Uudet työpaikat syntyvät pääasiassa pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Jyväskylän Vihreiden kuntavaaliohjelman mukaan yrittämiseen tarjottavat palvelut tulisi tarjota yhdeltä luukulta ja varmistaa nopea päätöksenteko yrittäjyyteen liittyvissä asioissa. Yrittämiseen tarvitaan aina hyvä liikeidea, riittävät resurssit sekä osaavaa työvoimaa. Osaavan työvoiman saanti varmistetaan Jyväskylässä tekemällä tiivistä yhteistyötä yliopiston, ammattikorkeakoulun sekä muiden oppilaitosten kanssa. Oppisopimuskoulutusta tulee kehittää uudelleen kouluttautumisen väyläksi työttömäksi joutuneille.

Osaavan työvoiman saatavuuteen vaikuttaa Jyväskylän palveluiden laatu. Pitämällä kiinni laadukkaasta varhaiskasvatuksesta ja peruskoulusta takaamme Jyväskylän olevan haluttu ja kiinnostava paikka muuttaa asumaan ja elämään. Puhdas monimuotoinen lähiluonto, hyvät sekä monipuoliset liikunnan ja kulttuurin harrastusmahdollisuudet ovat myös tärkeitä vetovoimatekijöitä Jyväskylään muuttamiselle. Etätyön lisääntyessä työtä voidaan tehdä mistä tahansa riittävien tietoliikenneyhteyksien saavutettavissa olevasta paikasta. 

Jyväskylän kaupunki voi tukea paikallista yrityselämää tekemällä kaupungin hankintoihin ja kilpailutuksiin osallistumisen helpoksi myös pienille paikallisille toimijoille pilkkomalla suuria projekteja pienempiin osiin ja mahdollistamalla osatarjousten tekemisen suuriin hankintoihin. Kaupungin hankinnoissa tulee huomioida ekologisesti, eettisesti ja sosiaalisesti kestävät arvot. Hankintojen laatukriteereihin on otettava mukaan hankintojen tuottama hiilijalanjälki, mikäli kaupunki haluaa pysyä hiilineutraalisuustavoitteissaan.

Yhtenä esimerkkinä kansainvälistyvästä menetystarinasta kiertotalouden alalla on Varusteleka. Yhtiön omaleimainen markkinointi saattaa olla joillekin kova pala purtavaksi, mutta yritys on iloinen menestyvä veronmaksaja. Jyväskylän seudulta voisi mainita alpakan villasta tuotteita valmistavan Alpan, jonka tuotteita leimaa laatu ja vastuullisuus. Jokin aikaa sitten luomuelintarvikkeita ja luonnontuotteita valmistava Foodin ilmoitti toimitilojensa laajennuksesta. Lisäksi sellukuitua tekstiilikäyttöön kehittänyt materiaali-innovaatioyhtiö Spinnova avaa Jyväskylään kaupallisen tuotantolaitoksen ensi vuonna. Nämä esimerkit ovat uutisia, joita lukisi mielellään lisää tulevaisuudessa.

Tulevaisuus on osin arvaamatonta emmekä tiedä tänään varmaksi, millaisia ovat tulevaisuuden menestyvät yritykset. Tiedämme, että ihmiset haluavat tehdä vastuullisempia ja ekologisesti kestäviä kulutuspäätöksiä. Kiertotalouteen, energiatehokkuuteen, hiilineutraalisuuteen ja eettisyyteen perustuville yritysideoille on varmasti kysyntää tulevaisuudessa.

 

Petri Vähäkangas

rikosseuraamustyöntekijä

kuntavaaliehdokas (vihr)