Kun rahat ovat loppu, on vaihtoehtona pienentää menoja tai lisätä tuloja. Jyväskylässä palvelut on pääsääntöisesti tuotettu kustannustehokkaasti, isojen menojen sijaan ongelmamme on ennen kaikkea liian pienet tulot.

Jyväskylän kaupungin tuloista 60 % on verotuloja. Paikallisten yritysten menestymiseen verrannollinen yhteisöverotasomme on suhteettoman heikko. Samoin yrittäjämyönteisyydessämme on kohentamisen varaa siitäkin huolimatta, että EK:n kuntarankingissa sijoituksemme on viime vuosina parantunut.

Antti Törmälä

Paljon tehdään hyvin. Kaupungin jakamasta yrityspalvelusetelistä on saatu hyvää palautetta. Vastikään luin, kuinka Jyväskylään sijoittunut yrittäjä kehui kaupungilta yritystoiminnalleen saamaansa tukea. Silti on mietittävä, miten yhä useammalle työttömälle löytyisi töitä, yhä useammalle opiskelijalle harjoittelupaikka ja miten yhä tehokkaammin voisimme kuulla yritysten tarpeita. Mitä kaupunki alustana, kohtauttajana ja mahdollistajana toimien voisi tehdä paremmin kaupunkilaisten tulojen kasvattamiseksi ja yritysten menestymisen parantamiseksi?

Meidän on houkuteltava Jyväskylän alueelle enemmän menestyviä ja työllistäviä yrityksiä niin kotimaasta kuin ulkomailta ja on myös tuettava tuoreiden yritysten kasvutaivalta. Hyvää työtä kaupungissa toki tehdäänkin paljon, mistä esimerkkinä toimii mm. Aiwo Digitalin Oy:n ja Secapp Oy:n hieno menestys Kasvu Open Oy:n kilpailussa.

Raha pitää saada liikkeelle. Yritysten tekemiä avauksia ja investointeja on saatava käyntiin tehokkaammin, liittyivät ne sitten rakentamiseen, työllistämiseen tai liiketoiminnan kehittämiseen. On tunnistettava niiden tiellä olevat esteet ja mietittävä, löytyykö nykyisten toimintamallien rinnalle uusia keinoja auttaa niiden yli.

Business Finlandin myöntämä energiatuki on hyvä esimerkki toimivasta kynnysrahasta. Se auttaa liikkeelle niitä hankkeita, jotka eivät muuten välttämättä käynnistyisi. Usein se myös moninkertaistaa aiotun investoinnin arvon luoden moninkertaisesti työtä ja positiivisia vaikutuksia ympärilleen. Tulisiko kaupungin luoda vastaava Business Jyväskylän kynnystuki?

Antti Törmälä, DI

Kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen