Kaupungin energiayhtiö Alvan vähemmistöosuuden myynnin selvityksestä on käyty vilkasta keskustelua ja näimme tarpeelliseksi ottaa kantaa keskusteluun vihreän valtuustoryhmän osalta.

Olemme valmiita jatkamaan selvityksen tekoa kaupunginhallituksen asettamien reunaehtojen mukaisesti: kaupungin päätösvalta ja omistajaohjaus tulee säilyttää ja selvitystä tehdä pitkä aikaväli huomioiden. Maksujen kohtuullisina pitäminen kuntalaisille on tärkeää ja tämä tulee määritellä tarkasti osakassopimuksessa, mikäli myyntiä päädytään esittämään. Valtuustoryhmä muodostaa kantansa selvitysten valmistuttua. “On tärkeää muistaa, että kyse on selvityksestä, emmekä ole tällä päätöksellä sitoutuneet myyntiin”, sanoo vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Ilona Helle.

“Meille on tärkeää, että kaupunki on sitoutunut huomioimaan ilmastotavoitteet sekä vastuullisen yhtiön kehittämisen Alvan osalta. Energiantuotanto Jyväskylässä nojaa pitkälti Keljonlahden voimalaan, joka on ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta ongelmallinen. Turpeen ja puun poltolle tulisi saada tulevaisuudessa vaihtoehtoisia ratkaisuja ja investoinnit voivat olla mittavia”, lisää Helle.

“Energia-alan globaali murros edellyttää toimia myös kuntasektorilla: muutoksiin on varauduttava siten, että tarvittaessa voidaan reagoida. Kaupungin ja kaupunkilaisten kokonaisedun kannalta on tärkeää pystyä tekemään päätöksiä ja selvityksiä silloinkin, kun käsiteltävät asiat eivät ole helppoja.”, toteaa kaupunginhallituksen jäsen Antti Törmälä.

Alva-yhtiöt on monialainen yhtiö, joka vastaa myös Jyväskylän vesihuollosta. Selvityksen myötä vesihuollon yksityistäminen on noussut valtakunnalliseen keskusteluun ja saanut laajalti kritiikkiä osakseen. “On hienoa, että aihe on herättänyt paljon keskustelua ja kiinnostusta päätöksentekoa kohtaan”, sanoo Jyväskylän Vihreiden puheenjohtaja ja vihreän valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja Leena Lyytinen. “Keskustelussa on nähtävissä kahta eri tulkintaa siitä, mitä yksityistämisellä tarkoitetaan: toisaalta painopiste on ollut vähemmistöosakkaan mukaan ottamisessa, ei niinkään yhtiön osien myymisessä pois kaupungilta, jolloin mahdollista myyntiä ei ole nähty yksityistämisenä. Toisaalta taas pienenkin vähemmistöosuuden myynti on yksityistämistä. Avointa keskustelua kaupunkilaisten kanssa tulee jatkaa, jotta meille syntyy jaettu näkemys siitä, mistä puhutaan”, sanoo Lyytinen.

Niin kaupunginhallitus kuin vihreä valtuustoryhmäkin seuraa selvitystyön etenemistä. Päätökset tehdään harkitusti, kun kaikki tieto on saatavilla mahdollisen myynnin vaikutuksista niin kuntalaisille, kaupungille kuin Alva-yhtiöllekin.

Kaupunki järjestää tänään, 6.2.2020 klo 17 kuntalaisille keskustelutilaisuuden Kaupunginkirjastolla. Johtavien viranhaltijoiden lisäksi paikalla on myös päättäjiä. Jyväskylän vihreästä valtuustoryhmästä paikalla ovat muun muassa kaupunginhallituksen jäsenet Touko Aalto ja Antti Törmälä sekä valtuuston 2. varapuheenjohtaja Tuija Mäkinen.

Taustaa:

Alva-yhtiöt Oy on Jyväskylän omistama vesi- ja energia-alan toimija, joka tuottaa kaukolämpöä, sähköä ja niiden jakelua sekä vastaa vesihuollosta.

Alva yhtiön omistuksen vaihtoehdoista tehdyn esiselvityksen perusteella kaupunginhallitus päätti 16.12.2019 Alva-yhtiöt Oy:n vähemmistöosuuden myyntiprosessin selvityksen jatkamisesta. Lopullisen päätöksen mahdollisesta myynnistä tekee kaupunginvaltuusto.

Ilona Helle, vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja

Leena Lyytinen, vihreän valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja

Antti Törmälä, vihreän valtuustoryhmän 2. varapuheenjohtaja, kaupunginhallituksen jäsen