Tahdon aivan ensiksi kiittää lautakuntia, niiden jäseniä sekä viranhaltijoita todella perinpohjaisesta työstä talousarvion valmistelun osalta. 

Työstä, jossa kaikki mahdolliset käännettävät kivet on kyllä käännetty, jotta kuntalaisten tärkeimmät palvelut voidaan turvata ensi vuonna. 

Kaupunginhallitus arvosti lautakuntien perehtyneisyyttä ja työtä niin paljon, että pystyimme lisäämään kaupunginjohtajan talousarvioesitykseen merkittävästi niitä resursseja, joita lautakunnat vaativat ja jätimme lisättyjen eurojen kohdentamisen lautakuntien vastuulle. 

Kiitän myös kaupunginhallituksen jäseniä, kaupunginjohtajaa sekä viranhaltijoita hyvästä yhteishengestä talousarvion valmistelun osalta. Vaikka poliittisten ryhmien väliin mahtui myös  painotuseroja sekä erimielisyyksiä, niitä osattiin käsitellä sivistyneesti, kuten sivistyskaupungin henkeen kuuluu. 

Toin jo talousarvion lähetekeskustelussa esille, että vuoden 2020 talousarviossa ei ole kyse pelkästään ensi vuoden talousarviosta. Kyse on vastuullisen tulevaisuuden rakentamisesta, jossa talousarvio on yksi lyhyen tähtäimen työväline. 

On hyvä asia, että myös ensi vuonna vuosikate kattaa poistot ja talousarvio toteutuu ylijäämäisenä. Niukasti, mutta ylijäämäisenä kuitenkin. 

Tilanne on Jyväskylässä parempi kuin monissa vertailukunnissa, mutta tyytyväisyyden laakereille emme voi jäädä lepäämään. 

Ne keinot, joilla onnistuimme lisäämään lautakuntien vaatimia resursseja ensi vuodelle, olivat kertaluontoisia. Ne lisäsivät käyttötalouden menoja 1,3 miljoonalla eurolla ja on hyvin selvää, että käyttötalouden menolisäyksiä ei voi kattaa kertaluontoisilla lisätoimenpiteillä joka vuosi. Yhtä selvää on kuitenkin myös se, että nämä menonlisäykset suhteessa kaupunginjohtajan esitykseen ovat niin tärkeitä kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta, että niiden tekemättä jättäminen lisäisi kumuloituvaa palveluntarvetta ja kustannuksia enemmän kuin niihin satsaaminen tässä ja nyt. 

Kuten kaikki tässä salissa tiedämme, talouden yleisen kehityksen hidastuminen ja työllisyystavoitteissa takamatkalla jääminen asettavat kuntatalouden entistäkin ahtaammalle. Etenkin tilanteessa, jossa talouden huoltosuhte heikkenee ja ikääntyminen lisää palvelutarpeen kysyntää. 

Kaupunginhallitus pyrkii vastaamaan osaltaan tilanteeseen siten, että lisäämme kaupungin tulopohjaa elinvoimaa vahvistavilla investoinneilla ja hillitsemme menokehitystä tiivistämällä palveluiden ja toimialojen välistä yhteistyötä sekä kehittämällä ja uudistamalla toimintatapoja. 

2020 menemme Riven johdolla kisoihin ja Lassen johdolla uudenkaltaiseen talousarviovalmisteluun. Yhtenä joukkueena.

[Puheenvuoro Jyväskylän v. 2020 talousarvion käsittelyssä 25.11.2019]