Jyväskylän kaupunginvaltuusto myönsi viime kokouksessaan nuorisovaltuuston edustajalle puhe- ja läsnäolo-oikeuden kokouksiinsa. Vastaavan päätöksen ovat aiemmin tehneet muun muassa Tampere, Espoo, Vantaa, Hämeenlinna ja Mikkeli. Olin itse nuorisovaltuustossa ennen kuntapolitiikkaan lähtemistä, ja tuolloin tavoiteltiin pysyviä lautakuntapaikkoja kaikkiin neljään lautakuntaan, eli puhe- ja läsnäolo-oikeutta jokaiseen kokoukseen. Tavoite saavutettiin. Ennen sitä nuorisovaltuusto sai osallistua kokouksiin kerran syksyssä ja kerran keväässä. Paikka kaupunginvaltuustossa on ollut pitkään nuorisovaltuuston tavoite, joka vihdoin toteutui.

Iida Asikainen Jyväskylän kaupunginvaltuutettu (vihr.)

Nuorisovaltuusto on loistava paikka oppia kaupungin päätöksenteosta ja yleisesti vaikuttamisesta. Lähtiessäni politiikkaan eniten kokemuksia kokoustamisesta oli kertynyt juuri nuorisovaltuuston ansiosta. Olin myös nuorisovaltuuston edustajana kulttuuri- ja liikuntalautakunnassa, jossa olen edelleen jäsenenä. Siellä huomasin, kuinka konkreettisia päätettävät asiat olivatkaan, ja kuinka ne oikeasti vaikuttavat ihmisten arkielämään. Ymmärsin, että ihan tavallisia ihmisiä päättäjätkin ovat. Tuo kokemus madalsi kynnystä lähteä mukaan politiikkaan.

Valtuuston päättämässä kaupunkistrategiassa eräänä pääkohtana on osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat. Nuorisovaltuuston kaupunginvaltuustopaikka toteuttaa alakohdan tavoitetta ”Tuemme asukkaiden osallistumista ja lisäämme vaikuttamisen mahdollisuuksia.” Osallisuuden lisääminen on tärkeää, koska se kiinnittää ihmistä yhteiskuntaan ja lisää halua kantaa vastuuta yhteisistä asioista. Nuorisovaltuustossa nuoret saavat itse olla aktiivisia tekijöitä, ja tarttua heitä kiinnostaviin ja puhututtaviin asioihin.

Mielestäni paikan myöntäminen kaupunginvaltuustoon oli erinomainen päätös. Toivon, että voimme yhdessä käydä laajasti keskustelua siitä, kuinka nuorten ääni saadaan parhaiten kuuluviin sen kautta. Nuorisovaltuustopaikka antaa meille mahdollisuuden kuulla puheenvuoroja nuorilta itseltään, mutta se myös antaa nuorille viestin siitä, että olemme kiinnostuneita heidän mielipiteistään. Osallisuuden kokemista lisää myös se, että on kanava tulla kuulluksi.

Toivon myös, että kokemukset kuulluksi tulemisesta kaupungin päätöksenteossa rohkaisevat nuoria kantamaan yhteiskunnallista vastuuta esimerkiksi lähtemään itse ehdolle vaaleihin. Kuten puheessani kaupunginvaltuuston kokouksessa totesin, kaupungissamme on paljon nuoria ja soisin sen näkyvän myös valtuuston ikärakenteessa jatkossakin.