Jyväskylän kaupunginvaltuusto käsitteli elokuun kokouksessa valtuustoaloitetta Tikkakosken ja Puuppolan välisestä kevyen liikenteen väylästä.

Tämän tieosuuden kehittämisessä on ongelma, joka toistuu Jyväskylän seudulla monessa muussakin kohtaa: ko. tieosuudesta on vastuu valtiolla ja ely-keskuksella, ei kaupungilla.

Kuntalaisten ja kaupunginvaltuuston tahdosta sekä selvitysten osoittamasta tarpeesta huolimatta Jyväskylän kaupunki ei voi yksin saada aikaan parannuksia.

Valtion nykyinen perusväylänpidon rahoitus ei mahdollista tämän tai muiden vastaavien tieyhteyksien kehittämistä ja ongelmallisten tieosuuksien korjaamista.

Asian ymmärtää, kun tarkastelee pääväylien ulkopuolisten teiden yleistä kuntoa. Jos perusväylänpitoon tarkoitetuilla määrärahoilla ei voida pitää kunnossa nykyisiäkään teitä, kuinka niillä voisi ko. teiden kuntoa ja turvallisuutta kehittää esimerkiksi kevyen liikenteen mahdollisuuksia edistäen?

Korjausvelka kasvaa, palvelutaso laskee ja erityisesti alemmalla tieverkolla saa pelätä liikenneturvallisuuden heikkenemistä.

Ihmisten on kuitenkin voitava asua ja liikkua turvallisesti myös kaupunkien ydinkeskustojen ja pääväylien ulkopuolella.

Erityisesti kaupunkiseuduilla teiden ja liikenneratkaisujen on lisäksi oltava sellaisessa kunnossa, että ne kannustavat käyttämään muitakin liikkumistapoja kuin omaa autoa.

Valtakunnan pääteiden kehittämisen rinnalla on tärkeää parantaa kaupunkiseutujen sisäisiä liikenneyhteyksiä. Jyväskylän seudulla tämän asian merkitys nostettiin esille myös Muuramen ja Laukaan kunnanhallitusten puheenvuoroissa 14.8. järjestetyssä yhteisessä seminaarissa Jyväskylän kaupunginhallituksen kanssa.

Työssäkäyntialueiden laajentuessa saavutettavuutta parantavia liikenneratkaisuja pitää kehittää aluekeskusten ja kuntien rajat ylittäen.

Ihmiset liikkuvat muillakin kuin kuntien omistamilla kaduilla ja teillä, eikä aktiivinen ja tavoitteellinen kehittäminen voi jäädä vain kuntien vastuulle.

Nyt tarvitaan kuntien ja valtion yhteistä pitkän tähtäimen suunnittelua ja tavoitteellista yhdessä tekemistä.

Valtion tulee osoittaa budjetissaan lisää rahaa perusväylänpitoon, että tarpeellisia toimia koko tiestön ylläpitämiseksi, kehittämiseksi ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi voidaan myös toteuttaa.

Antti Törmälä
dipl.ins.
kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen (vihr.)
Jyväskylä