Touko Aallon puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.8.2018 asiaan §67, Hyvinvointikertomus.

 

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä valtuusto

Nostan tässä yhteydessä esiin vain yhden asian.

Yhden asian, joka on nostettu tässä hyvinvointisuunnitelmassa esiin ja joka herättää huolta varmasti meissä kaikissa.

Lasten ja nuorten hyvinvointi on meidän kaikkien asia ja meillä on vastuu taata mahdollisimmat hyvät kasvun eväät kaikille lapsille ja nuorille.

Kun yksilön mieli järkkyy, on se koko yhteisön asia. Tiedämme varsin hyvin, miten suuria ongelmia päihde- ja mielenterveysongelmat aiheuttavat niin yksilöiden ja heidän läheisten kuin myös kansantalouden kannalta.

Meillä ei ole varaa yhteenkään hukattuun nuoreen, ei inhimillisesti eikä taloudellisesti.

Siksi katson hyvin surullisena tilastoja nuorten päihde- ja mielenterveysongelmista. Vaikka monia hyviä trendejä nuorten terveydessä on havaittavissa, ei ole syytä tyytyväisyyteen.

Kuten hyvinvointikertomuksessa sanotaan, kiireellisten huostaanottojen määrä on kasvanut erityisesti yli 15 -vuotiaiden osalta.

On hyvä asia, että kaupunki on aloittanut nuorten ja päihde- ja mielenterveysprosessin, jonka tarkoituksena on luoda yhtenäinen, kynnyksetön toimintakulttuuri, jossa nuorten kohtaaminen ja osallisuus toteutuvat. Palveluiden saatavuuden parantaminen on välttämätöntä, se auttaa ehkäisemään ennalta monia ongelmia ja korjaamaan jo tapahtuneita ongelmia.

Kiitän kaupunkia siitä, että Ohjaamo-palveluiden ja koulu-ja opiskelijaterveydenhuollon henkilöstömääriä on lisätty sekä siitä, että perheiden kanssa tehtävään työhön on satsattu. Ohjaamotoiminnassa täytyy pitää huoli siitä, että myös moniammatillinen ote säilyy ja nuoret ovat paremmin tietoisia siitä, minkälaisia palveluita heillä on saatavana.

Kysyn kuitenkin seuraavaa:

Miten lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelujärjestelmän selkeyttäminen on konkreettisesti suunniteltu tehtävän

Onko tarkoitus tiivistää mielenterveystyötä perhe- ja nuorisopalveluiden, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kanssa, jotta voidaan välttää palveluiden sirpaloituminen ja nuorten katoaminen palveluiden välimaastoon. Jos kyllä, hyvä. Jos kyllä, miten.

Millä aikajänteellä kaupungin on tarkoitus saavuttaa STM:n suositus 1000 oppilaasta per koulukuraattori ja koulupsykologi.

Miten kaupunki varmistaa, että monet hyvät hankkeet, kuten ESR-rahoitteinen Kasvun maisema –hanke ei jää vain yksittäiseksi projektiksi ja kaikki hyvät käytänteet saadaan vakiinnutettua osaksi kaupungin palvelujärjestelmää.

Lopuksi tahdon todeta, että jo toimivien peruspalveluiden vahvistaminen etenkin varhaiskasvatuksessa sekä perusopetuksessa on yksi tehokkaimpia keinoja estää monien oireiden syntymistä ennalta.