Leena Lyytisen puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.8.2018 asiaan §67, Hyvinvointikertomus.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Hyvinvointisuunnitelmaan kirjatuista, jo käynnistyneistä toimenpiteistä yhtenä keskeisenä mainitaan nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelujen kehittämisprosessi. Prosessin tavoitteena on luoda yhteinen, kynnyksetön toimintakulttuuri, jossa nuorten kohtaaminen ja osallisuus toteutuvat. Uutta luodessa on kuitenkin syytä kääntää katse myös jo olemassaolevaan. Millaisia toimivia tai toimimattomia käytänteitä meillä on tällä hetkellä?

Nykytilan kriittinen tarkastelu on erityisen tärkeää jo yksistään talouden tasapainon säilyttämiseksi. Palvelutarjontamme lähtee tällä hetkellä toimialakeskeisestä ajatuksesta, jossa tarjoamme vaikkapa psykologipalveluita perusturvan toimialan lisäksi sivistyksen toimialalla. Kun samankaltaista tai jopa täysin samaa palvelua tarjotaan usealla toimialalla rinnakkain, on vaarana palveluiden pirstoutuminen ja avun tarvitsijan putoaminen palveluiden piiristä. Vuoropuhelua ja konkreettisia toimenpiteitä eri toimialojen sekä eri toimijoiden kesken tulee lisätä.

Totutuista käytänteistä on vaikea luopua. Toimintaa voi myös olla vaikeaa katsoa toisenlaisesta näkökulmasta. Toteutuivat sote ja maakuntauudistus tai eivät, olemme joka tapauksessa uuden edessä. Muutokset mm. huoltosuhteessa pakottavat meitä etsimään luovia ja tehokkaita ratkaisuja. Oikein toteutettuna palvelujen tuominen yhteen parantaa palvelun laatua ja mahdollistaa sen yhden luukun periaatteen, johon Hyvinvointikertomuksessakin viitataan.