Ilona Helteen puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.8.2018 asiaan §67, Hyvinvointikertomus.

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi viime vuoden joulukuussa hyvinvointisuunnitelman vuosille 2017–2020.

Hyvinvointikertomuksella seurataan hyvinvointisuunnitelman tavoitteita toteuttavien toimenpiteiden käynnistymistä ja etenemistä. Vuoden 2017 hyvinvointikertomuksen mukaan merkittäviä muutoksia edelliseen laajaan selvitykseen väestön hyvinvoinnin tilasta ei ole havaittavissa. Jo aikaisemmin huomatut ongelmakohdat ovat kuitenkin edelleen ajankohtaisia, esimerkiksi nuorten päihde- ja mielenterveysongelmat, samoin kuin lastensuojelun tarpeet, ovat edelleen kasvussa. Huolestuttavaa on myös nuorten ylipainon yleistyminen sekä se, että kiusaamista ei ole saatu kitketyksi kouluista.

Viime vuoden hyvinvointikertomuksesta selviää, että hyvinvointisuunnitelmassa esitetyt lukuisat asukkaiden hyvinvointia edistävät toimenpiteet ovat lähes kaikki saatu käynnistettyä ja että erityisesti lasten ja nuorten päihde- ja mielenterveyspalvelujärjestelmän selkeyttämiseen ja vahvistamiseen panostetaan. Henkilöstöä muun muassa lisätään ja toimipaikkojen aukioloaikoja pidennetään. Hyvä. Vaikuttavuuden arvioinnissa tulisikin tunnistaa ne palvelut, joissa on selvästi kyse resurssipulasta, mutta myös ne, joissa toimintatapojen muutoksella voidaan olemassa olevilla resursseilla saada parempia tuloksia aikaan. Ennaltaehkäisevän toiminnan tärkeyttä ei myöskään voi painottaa liikaa: lasten ja nuorten ongelmiin pitäisi pystyä kiinnittämään huomiota ja puuttumaan jo varhaisessa vaiheessa ennen niiden kasautumista ja komplisoitumista.

Kiitos.