Antti Törmälän puheenvuoro kaupunginvaltuuston kokouksessa 20.8. kohtaan §71, jossa annetaan vastaus valtuustoaloitteeseen Hyvinvoivat kylät edellyttävät toimivia kulkuyhteyksiä – myös pohjoisessa Keski-Suomessa.

Arvoisa puheenjohtaja.
Kiitän valtuustoaloitteeseen annetusta vastauksesta. Annettu vastaus ei kuitenkaan ratkaise aloitteessa kohdennettuja ongelmakohtia Autiokankaantiellä ja Puuppolantiellä, mutta vastaus kuitenkin kertoo ongelman ratkaisusta osin kysyttyä laajemmin. Valtion päätös käynnistää Kirri-Tikkakoski -moottoritiehanke paitsi purkaa nelostien autoliikenteen sumppua, myös mahdollistaa vastauksessa esitetyn 24 uuden kevyenliikenteenväyläkilometrin rakentamisen. Nämä uudet kevyenliikenteenväylät osaltaan yhdistävät Tikkakoskea ja Puuppolaa osaksi kaupungin kevyenliikenteenväyläverkkoa. Lisäksi voidaan olettaa, että uusi moottoritie vähentää Puuppolantien autoliikennettä merkittävästi, minkä uskon ja toivon parantavan liikenneturvallisuutta tämänkin itse moottoritiehankkeen ulkopuolelle jäävän tieosuuden osalta.

Arvoisat valtuutetut.
Kiitän kanssani aloitetta valmistelleita kaupunginvaltuutettuja sekä kaikkia aloitteen allekirjoittaneita, lähes koko valtuustoa. Oli mahtavaa huomata, että kaupungin ja sen liikenneyhteyksien kehittäminen koko Jyväskylän alueella koetaan tärkeäksi yli puoluerajojen. Ydinkeskustan ulkopuolellakin ihmisten on voitava liikkua turvallisesti muutenkin kuin autolla. Väylien ja yhteyksien on oltava sellaisessa kunnossa, että ne myös kannustavat käyttämään muitakin liikkumismuotoja kuin omaa autoa. Ja nyt en puhu yksin Puuppolasta tai Tikkakoskesta, myös Säynätsalo kaipaa yhteyksien parantamista monesta muusta alueestamme puhumattakaan.

Arvoisa kaupunginjohtaja ja hyvät virkamiehet.
Se, että Jyväskylän kaupungin alueella kaikki tiet tai väylät eivät ole kaupungin omistuksessa, ei saa olla syy jättää jotakin aluetta kevyenliikenteelliseen mottiin. Sen tulee osaltaan kannustaa entistä tehokkaampaan vuoropuheluun ja yhteiseen pitkän tähtäimen kehittämiseen kaikkien asiaan vaikuttavien tahojen kanssa. Hyvät virkamiehet, haluan kannustaa teitä. Jos valtio ei ole aloitteellinen, se ei saa olla syy kaupungin passivoitua. Tai jos valtio ei kuuntele, se ei saa olla syy kaupungin jättää puhumatta. Pitää puhua kovempaa, yrittää enemmän ja myös tehdä yhdessä asioita paremmin.

Arvoisat paikalla olevat kansanedustajat.
Haluan kannustaa myös teitä. Pitäkää te huolta, että valtio kuuntelee. Kaupunkiseutujen sisäinen saavutettavuus ja sisäisten yhteyksien kehittäminen on vähintään yhtä tärkeää kuin ulkoinen saavutettavuus pidemmillä väylillä. Jyvässeudulla tämä ei ole yksin Jyväskylän kaupungin asia, vaan se nostettiin merkittävänä esille myös Muuramen ja Laukaan kunnanhallitusten toimesta yhteisessä tapaamisessamme viime viikolla. Ihmisten työssäkäyntialueiden laajetessa kaupunkiseutujen sisällä, kaupunkiseutujen laidalta toiselle liikutaan enemmän. Teitä ja yhteyksiä pitää kehittää aluekeskusten ja kuntien rajat ylittäen. Ihmisten liikkuessa muillakin kuin kaupunkien omistamilla kaduilla ja teillä, ei väylien aktiivinen ja tavoitteellinen kehittäminen voi jäädä vain kuntien vastuulle, valtion on kannettava omansa.