Jyväskylän Vihreät vaatii yritystukien karsimista ja läpinäkyvyyden parantamista. Tukien kriteerit on määriteltävä uudelleen, ja tukien myöntämisessä tulisi huomioida tutkimus erilaisten tukien vaikuttavuudesta. Markkinatalous tarvitsee avoimet  ja reilut pelisäännöt, jossa vain elinkeinoelämän rakennemuutosta kohti ympäristöystävällistä ja kestävää markkinataloutta on perusteltua tukea.

Yritystukien uudistamista varten hallitus perusti parlamentaarisen työryhmän, jonka työ epäonnistui täydellisesti. Työryhmässä oli vahvasti edustettuina myös etujärjestöt kuten EK, SAK, SY, MTK ja Metsäteollisuus. Suomessa yritystuet ovat jatkaneet kasvua samaan aikaan kun hallitus on leikannut muun muassa koulutuksen rahoitusta. Yritystukipotin paisuminen käsittämättömän suureksi ja tehottomaksi on seurausta niin lobbaamisesta kuin useiden poliitikkojen läheisistä suhteista eri eturyhmiin. Tukien kuvitellaan turvaavan kotimaisten yritysten elinvoimaa ja työpaikkojen säilymistä.

Yrittämisen ja elinkeinoelämän tukia annetaan sekä suorana tukena että epäsuorasti verotuksen kautta. Yli neljän miljardin euron yhteenlasketuista yritystuista vain yksi miljardi on suoria tukia. Samalla tiettyjä toimialoja ja kohderyhmiä tuetaan runsaskätisesti epäsuorien verotukien muodossa. Suomessa paljon energiaa kuluttavat suuryritykset saavat julkisen tuen avulla kilpailuetua verrattuna muihin toimialoihin. Vuonna 2016 kolme suurinta yritystukien saajaa olivat UPM, Metsä Group ja Outokumpu, jotka saivat yli puolen miljardin euron edestä verohelpotuksia. VATT:n tutkimuksen mukaan valtion maksamat energiatuet eivät kuitenkaan paranna suuryritysten kilpailukykyä. Kysymys on isoista rahoista. Yritystukien uudistamista valmistellut työryhmä ei pystynyt esittämään yritystukiin leikkauksia lainkaan. Samaan aikaan hallitus on leikannut esimerkiksi yliopistojen rahoituksesta yli puoli miljardia euroa.

Jyväskylän Vihreiden puheenjohtaja Kaisa Miettusen mielestä yritystukien myöntämisessä pitäisi keskittyä kasvua luoviin ja kestävyyttä parantaviin tukiin: ”Pienet ja keskisuuret yritykset tarvitsevat tukia esimerkiksi kansainvälistymisen ja kasvun aikaansaamiseen. Myös aloittavia yrityksiä tulisi tukea nykyistä tehokkaammin. Näillä toimilla luodaan uskoaksemme kasvua ja kestävää yritystoimintaa. Yritystukia kohdennettaessa on toki otettava huomioon myös kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaiset kriteerit ja tavoitteet”.

Kevätkokous

Kannanotto 5.4.2018

Lisätiedot:

Kaisa Miettunen, pj

Jyväskylän Vihreät ry

p. 0452590490