Jyväskylän kaupungin teettämä asukaskysely osoitti, että asukkaiden enemmistön mielestä metsien hoitoa ei pidä tehdä vain taloudellisten hyötyjen näkökulmasta. Lähimetsät ovat tärkeitä ihmisten terveydelle ja hyvinvoinnille. Jyväskylän tulee näyttää hyvää esimerkkiä metsien hoidossa. Kaupunkistrategian mukaista resurssiviisautta ja kestävyyttä on suojella luonnon monimuotoisuutta ja ottaa huomioon metsien hyvinvointivaikutukset.

Jyväskylän kaupunki omistaa 8 600 hehtaaria metsää.  Metsäohjelman laatiminen yhteistyössä tutkijoiden, luonnonsuojelijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa on hyvässä vauhdissa. Jyväskylän Vihreät vaatii, että uuden metsäohjelman tulee perustua viimeisimpään tutkimustietoon ja sitoutua kansainvälisten biodiversiteettisopimusten mukaisiin tavoitteisiin. Metsien hoidossa on huomioitava sekä kaupunkilaisten virkistysarvot että luonnon monimuotoisuuden säilyminen entistä paremmin.

Yli kolmannes kaikista uhanalaisista lajeista asuu metsissä, ja metsien luontotyypeistä peräti 70% on uhanalaisia. Jyväskylässä on vielä jäljellä pieniä lähes luonnontilaisia metsäalueita, jotka kelpaavat elinympäristöksi vanhojen metsien lajeille kuten pohjantikalle ja jo uhanalaisiksi käyneille töyhtö- ja hömötiaisille. Nämä metsät tulee jättää hakkaamatta. Talousmetsissäkin on suosittava avohakkuuta hellävaraisempia menetelmiä, esimerkiksi jatkuvaa kasvatusta. Tällöin myös marja- ja sienimetsät säilyvät.


Puu on erinomainen materiaali rakentamiseen, ja sen jatkojalosteet ovat edelleen tärkeä osa suomalaista teollisuutta. Puun kestävän hyödyntämisen edellytyksenä ovat ekologisesti ja sosiaalisesti kestävät metsänhoitomenetelmät ja pitkälle tulevaisuuteen katsova metsäohjelma. Näin kaupunkilaisille tärkeät virkistys- ja lähimetsät voidaan säilyttää. Samalla talousmetsistä saadaan pitkällä aikavälillä virkistyshyödyn lisäksi myös taloudellinen hyöty.

Jyväskylän Vihreät teki alkuvuodesta valtuustoaloitteen uusista luonnonsuojelualueista. Iloksemme voimme todeta, että kaupunki on päättänyt perustaa entisten 170 hehtaarin lisäksi kuusi uutta suojelualuetta, yhteensä 36 hehtaaria, luontolahjana 100-vuotiaalle Suomelle.

Emma Ojanen

Jyväskylän Vihreät pj 2017

Kaisa Miettunen

Jyväskylän Vihreät pj 2018

[Jyväskylän Vihreät ry:n kannanotto 29.11.2017)