Mäkinen Tuija

Tuija Mäkinen.

Kaavasuunnittelu pohjautuu Eteläportti-Kauramäki tekeillä olevaan osayleiskaavaan.

Vihreä ryhmä on tyytyväinen, että 1990-l alussa kaava-alueelle visioidusta ns. Eteläportin massiivisesta teollisuus-, varasto- ja tilaa vievän kaupan suuryksikköalueesta on luovuttu. Nyt alueen kaavan luonne on muuttunut ja teollisuustontteja on kaavassa jäljellä vain seitsemän ja ne sijoittuvat valtatie 9 melualueelle. Kaava mahdollistaa asuntorakentamisen, ensi vaiheessa lähinnä pientaloja, mutta myös muutaman rivitalon, palveluasumista ja kerrostaloja. Asuinrakentamisen suhteen on kannettu huolta valtatien melusta ja hulevesien imeytymisestä. Näihin asioihin onkin rakennusmääräyksissä kiinnitettävä erityistä huomiota.

Kauramäki I asemakaava on tullut vireille syksyllä 2014. Omakotitalojen ja uuden päiväkoti-koulun rakentaminen uudella alueella voisi alkaa jo  v.2018. Kaava sallii omaleimaista, monimuotoista ja moni-ilmeistä rakentamista, samoin erilaiset energiaratkaisut on mahdollistettu. Kaukolämmön lisäksi voidaan energianlähteinä käyttää maalämpöä, aurinkoenergiaa ja pystyakselisia tuuligeneraattoreita. Päiväkotikouluun rakennetaan viherkatto. Omakotitontit ovat mukavan kokoisia ja 9-tien alle rakennetaan turvallinen alikulkutunneli Keljonkankaan suuntaan. Tämä kaava vaikuttaa paljon paremmin harkitulta kuin ensimmäiset suunnitelmat tälle alueelle.

Asemakaavan alueella sijaitsevan Kankaan tilan pihapiiri, rakennukset ja perinnebiotooppi on suojeltu ja uudet talot voivat muodostaa urbaanin kylän metsän laitaan.  Vaikka asemakaavassa on otettu huomioon lähivirkistys, liikuntareitit ja latuverkot, alueen luontoarvot ja lampialueet, niin kiistatta nyt olemassa oleva virkistysmetsä tulee kutistumaan nykyisestä.  Tästä syystä huolta herättää tämän kaavan nimeäminen Kauramäki I:ksi, onko tänne tulossa myös Kauramäki II ja III?

________________

Kaupunginvaltuusto 29.5.2017/Tuija Mäkinen: Kauramäki I, asemakaavan laajennus ja muutos