Maia Fandi.

Vihreä valtuustoryhmä kiittää tarkastuslautakuntaa arvokkaasta työstä.

Jyväskylän kaupungin talous on arviointikertomuksenkin mukaan kaikilla
mittareilla tasapainossa. Se ei kuitenkaan tarkoita, ettemmekö voisi
tehdä asioita paremmin. Arviointikertomuksessa nostetaan esille monia
tärkeitä asioita, joista haluan tässä alleviivata muutamia:- Osa Jyväskylän lapsista voi pahoin. Koulukiusaamista ei ole
yrityksistä huolimatta saatu kitkettyä Jyväskylän kouluista. Meillä on
myös muita kaupunkeja vähemmän koulukuraattoreita ja psykologeja
lapsimäärään nähden.  Samoja asioita on nostettu esille jo
Hyvinvointikertomuksessa, ja nyt on aika ryhtyä toimeen niiden
korjaamiseksi, lasten ja nuorten pahoinvoinnin kitkemiseksi.

– Talousarvion yhteydessä asetettujen tavoitteiden laatuun täytyy
panostaa. Selkeät ja riittävän kunnianhimoiset tavoitteet vaikuttavat
merkittävästi myös siihen, miten valtuusto pystyy käyttämään
toimivaltaansa. Huonosti asetut tavoitteet vähentävät valtuutettujen,
siten kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia oman kuntansa asioihin.

– Kunnan toiminnan avoimuus on Vihreille tärkeä arvo. Tähän kuuluu se,
että kaikki kunnan päätökset ovat helposti kaikkien kuntalaisten
luettavissa verkossa, ja myös että kaikki viranhaltijoiden päätökset
saatetaan asianmukaisesti asiasta vastaavan luottamuselimen tietoon.
Tässä on arviointikertomuksen mukaan ollut puutteita. Avoimuutta on myös
se, että kunnan, esimerkiksi koulujen tilat ovat iltaisin kuntalaisten
ja kansalaisjärjestöjen käytössä. Kannatamme lämpimästi
tarkastuslautakunnan ehdotusta koulujen tilojen iltakäytön
helpottamisesta. Tämä olisi resurssiviisasta toimintaa.

Nyt kautensa päättävät valtuusto ja viranhaltijat ovat tehneet ison työn
kaupungin talouden tasapainottamisessa. Uuden valtuuston haaste tuleekin
olemaan, miten vastata kunnan ja kuntalaisten tarpeisiin siten, että saavutettu talouden tasapaino
pystytään säilyttämään.

Lopuksi: Vihreä valtuustoryhmä hyväksyy vuoden 2016 tilinpäätöksen sekä
vastuuvapauden myöntämisen tilivelvollisille.
—–
Vihreiden ryhmäpuheenvuoro arviointikertomuksesta ja tilinpäätöksestä 29.5.2017/ Maia Fandi: