Glyfosaattia on pidetty tehokkaana rikkakasvien torjunta-aineena. Kuitenkin viime aikoina glyfosaatin haitalliset terveys- ja ympäristövaikutukset ovat tulleet esille. Jyväskylän liikenne- ja viheralueilla käytettiin viime vuonna 127 litraa glyfosaattivalmistetta.

Glyfosaatti heikentää mehiläisten kykyä suunnistaa ja siten haittaa pölytystyötä. Sen on myös havaittu olevan haitallista vesieliöille. Pohjoisilla alueilla glyfosaatin käyttö on vielä haitallisempaa kuin muualla maailmassa, koska kylmän talven takia aine säilyy maaperässä tavallista pidempään ja sitä päätyy myös vesistöihin. Glyfosaatin on todettu myös kertyvän ihmiselimistöön.

Jyväskylän kaupungin hortonomi on arvioinut, että glyfosaatista luopumisesta aiheutuisi 740 000 euron kustannukset, mikäli hoitotaso halutaan pitää ennallaan. Kyseistä summaa ei kuitenkaan ole kyetty selkeästi perustelemaan, emmekä voi pitää sitä luotettavana.

Jyväskylän Vihreät katsoo, että glyfosaatin käytöstä tulee näin ollen pikaisesti luopua ja etsiä korvaavia tapoja rikkakasvien torjuntaan.

Jyväskylän Vihreät kevätkokous 30.3.2016

Tommi Liinalampi puheenjohtaja

Virpi Kauko varapuheenjohtaja