Jyväskylän Vihreät on huolissaan Jyväskylän yliopistoon kohdistuvista säästöistä. Lähes seitsemän miljoonan euron säästöt aiotaan toteuttaa ilman irtisanomisia miettimällä hallinnollisia rakenteita uudelleen. Käytännön tasolla tämä tarkoittanee tiedekuntien yhdistämistä ja palveluiden, sekä hallinnon keskittämistä.

Jyväskylän Vihreät kuitenkin pelkää, että leikkauksilla on myös suuri vaikutus niin opetuksen kuin huippututkimuksen laatuun. Koska suuri osa yliopiston henkilökunnasta on määräaikaisissa työsuhteissa tämä voi tarkoittaa sitä, että useat työsuhteet jäävät uusimatta. Lisäksi on mahdollista, että jatko-opiskelijoiden määrä tulee laskemaan merkittävästi.

”Turhasta hallinnosta ja tiloista voidaan tiukan paikan tullessa säästää, kunhan opetus ja tutkimus ovat riittävällä tavalla resurssoituja. Korkea osaaminen ja tutkimus on niin Jyväskylän kuin Suomenkin tukijalka, jota ei sovi murentaa”, linjaa Jyväskylän Vihreiden uusi puheenjohtaja Tommi Liinalampi.

Yliopistoon kohdistuvat säästöt ovat erittäin iso takaisku Jyväskylän taloudelle ja elinvoimaisuudelle. Kaupunki tarvitsee kipeästi koulutukseen, osaamiseen ja kestävään talouteen tähtääviä investointeja, jotka tuovat kaupungille vaurautta myös tulevaisuudessa. Vaikka korkean osaamisen ja tutkimuksen hyödyntämisestä on puhuttu jo pitkään, niin vain vähän on tapahtunut, eivätkä tulevat säästöt ainakaan paranna tilannetta.

”Meillä on huippututkimusta tekevä yliopisto, joka on mukana useissa suurissa kansainvälisissä hankkeissa. Koulutusleikkaukset ovat haitallisia paitsi tiedeyhteisön myös Jyväskylän elinkeinoelämän näkökulmasta”, kommentoi Jyväskylän Vihreiden hallituksen jäsen Virpi Kauko.

Sipilän hallitus on kaavaillut ensi vuodelle 200 miljoonan euron säästöjä koulutukseen. Tämä voitaisiin korvata täysin pienentämällä esimerkiksi verottomia kilometrikorvauksia ja alentamalla työmatkavähennystä. Laadukas koulutus ja tutkimus ovat satsauksia tulevaisuuteen. Ympäristölle haitallisten korvausten ja verovähennysten tukeminen ei sitä ole.

 

Yhteystiedot

Tommi Liinalampi 040 566 82 46

Veikko Ahola 050 592 58 95