Vihreä valtuustoaloite 16.2.2015 ehdottaa biokaasun tankkausasemaa: ”Esitämme, että kaupunki edistää biokaasun liikennekäyttöä ja siirtyy omassa toiminnassaan suunnitelmallisesti biokaasuautojen käyttöön. Kaupungin tytäryhtiö Mustankorkea oy suunnittelee rakentavansa biokaasulaitoksen Mustankorkean jätekeskuksen yhteyteen (KESELY/2325/2014). Pidämme erittäin tärkeänä, että uudessa laitoksessa tuotettu kaasu hyödynnetään resurssiviisaasti liikennekäyttöön. Biokaasu on puhtainta energiaa mitä jätteistä voidaan tuottaa. Biokaasulla tuotettu sähkö ja lämpö on kulusäästö, mutta liikenteen polttoaineeksi jalostettu biokaasu on kilpailukykyinen tuote. Hanke on liiketaloudellisesti kannattava ja edesauttaa myös muiden biotalouden työpaikkojen syntymistä kaupunkiseudulle.

Mustankorkealta kerätään nyt noin 3,5 miljoonaa kuutiota kaatopaikkakaasua, minkä energiamäärä on 18 000 MWh. Määrä vastaa noin 1,8 miljoona litraa dieselöljyä. Kerätty kaatopaikkakaasu käytetään sähkön ja lämmön tuottamiseen Keltinmäen lämpökeskuksessa. Uuden biokaasulaitoksen rakentamisen myötä kaasua saadaan Mustankorkealla myös biojätteistä ja sen tuotantomäärä tulee kasvamaan merkittävästi. Biokaasun jalostusprosessin lopputuotteena syntyy liikennepolttoaineen ohella myös arvokasta ja korkealaatuista ravinnemultaa, jota voidaan hyödyntää mm. maataloudessa ja viherrakentamisessa.

Esimerkiksi Biotehdas Oy:n Oulun biokaasulaitos käsittelee vuosittain 19 000 tonnia biojätteitä ja puhdistamolietteitä, tuottaen niistä 14 000 MWh biokaasua, mikä vastaa energiasisällöltään 1,4 miljoonaa litraa dieselöljyä. Liikennekaasuna määrä vastaa yli 1000 henkilöauton tai 40 kaupunkiliikenteen linja-auton vuotuista polttoaineen tarvetta. Oulun laitos on samankokoinen kuin Mustankorkealle suunnitteilla oleva laitos.

Biokaasun tankkausaseman kannattavuuden suurin haaste on riittävän kysynnän luominen alkuvaiheessa. Jyväskylän kaupungilla on tässä ratkaiseva paikka toimia uuden kaupunkistrategian mukaisesti aloitteellisesti ja ennakkoluulottomasti edistämällä paikallisen uusiutuvan energian käyttöä liikennepolttoaineena. Biokaasuautojen leasingsopimukset ovat nykyään usein jo edullisempia kuin bensiini- tai dieselkäyttöisten autojen sopimukset. Toimiva biokaasun jakeluverkko mahdollistaa myös Jyväskylän kaupungin järjestämän joukkoliikenteen siirtymisen biokaasun käyttöön.

Vihreä valtuustoryhmä esittää, että Jyväskylän kaupunki edistää omilla toimillaan liikennebiokaasun jakeluaseman rakentamista ja biokaasun kysynnän kasvua edellyttämällä järjestämiensä kilpailutusten ehdoissa energiatehokkuutta ja liikennepäästöjen vähentämistä.”

 

Valtuustoaloite 16.2.2015

 

Tuija Mäkinen

Meri Lumela

Kaisa Peltonen

Jukka Ammondt

Maia Fandi

Tero Uuttana

Timo Taskinen