Jyväskylässä on viime aikoina tunnustettu ilmiö kaupunkikeskustan hiljentymisestä. Tämä koskee erityisesti kaupallisia palveluja. Keskustan kauppakeskuksissa on aina liikehdintää yrittäjien vaihtaessa liiketiloista toisiin, mutta viime aikoina kauppojen ovet ovat menneet kiinni lopullisesti tai kaupat ovat muuttaneet syrjemmälle matalampien liiketilavuokrien perässä.

Keskustan näivettymiselle on monia syitä, joista päällimmäisenä syyllisenä lienee talouden lama: ihmisillä ei ole varaa kuluttaa ylimääräistä. Yhdeksi syyksi on epäilty keskustan kallista paikoitusjärjestelmää, mutta tilastojen perusteella Jyväskylässä ei ole kalliimpaa pysäköidä ajokkiaan kuin muissakaan vastaavankokoisissa kaupungeissa. Toisekseen, jos pysäköinti olisi lähes ilmaista, toisi se keskustaan todennäköisesti ruuhkia, jotka hankaloittaisivat liikkumista.

Kaupankäynnin siirtyminen verkkoon on yksi tärkeimpiä pienten erikoiskauppojen näivettymisen syitä. Moni meistä kuluttajista tilaa netistä kulutushyödykkeitä. Myös ruokaostosten teko netin kautta on yleistynyt. Tämä toki hyödyttää jakeluyrityksiä, mutta ei niinkään pidä yllä erikoiskaupan kivijalkakauppaa. Erikoiskauppa pysyy ehkä pystyssä, jos se pystyy toimimaan normaalin kaupan lisäksi verkossa.

Kauppapaikkojen kaavoitus on merkittävimpiä tekijöitä, jolla kaupankäyntiä voidaan ohjata haluttuun suuntaan. Jyväskylän yleiskaava onkin uudistumassa – edellisen valmistumisesta on aikaa jo 30 vuotta. Uuden strategian mukaisesti kaupunki kasvaa etelään, pohjoiseen ja itään. Jyväskylä on ollut muuttovoittokunta jo pitkään, joten kasvava Jyväskylä tarvitsee palveluita. Tarvitaanko kuitenkaan uusia kaupan suuryksiköitä?

Tämän vuoden alussa Jyväskylän Vihreät jätti Keski-Suomen liittoon 4. vaihemaakuntakaavasta lausunnon, jossa esitettiin kaupunkirakennetta hajauttavan Eteläportin hypermarketin jättämistä pois kaavasta.  Eteläporttiin suunnitteilla oleva hypermarket syö olemassa olevien kauppojen kannattavuutta niin keskustasta kuin kaupungin laidoilta, lisää autoriippuvuutta ja hiljentää kaupungin keskustaa. Kaupan suuryksiköt hajauttavat yhdyskunta- ja palvelurakennetta sekä lisäävät liikennetarvetta ja liikenteestä ympäristölle aiheutuvia haittoja.

Jyväskylän Vihreiden mielestä Jyväskylän on keskityttävä tukemaan kaupunkikeskustan ja taajamien palvelujen säilymistä ja elinvoimaisuutta. Se onnistuu parhaiten, kun uusia hypermarketteja ei kaupungin alueelle suunnitella eikä rakenneta.

Jyväskylän Vihreät

Syyskokous 4.12.2013