Vihreä ryhmä pitää KymppiR2013-ohjelmaa pääosin hyvänä, paikoin erinomaisena. Erityisesti  arvostamme täydennysrakentamista, kyläkaavoja sekä päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksen yhteensovittamista maankäytön kanssa. Ohjelmasta löytyy kuitenkin myös parantamisen varaa. 

Vihreät kannattavat lämpimästi apulaiskaupunginjohtaja Koiviston esitystä siitä, että ohjelman painopiste on rakenteilla ja jo kaavoitettavana olevien alueiden toteutumisen edistämisekssä ja että uusia asumisen kaavoituskohteita käynnistetään harkiten. Mielestämme tämän tavoitteen kanssa ristiriidassa on Kauramäen uuden alueen avaaminen ja Kankaan  alueen vähäinen osuus tonttituotannossa.

KymppiR:ssä keskeiseen rooliin on nostettu aivan uuden Kauramäen alueen  kaavoituksen eteenpäin vieminen. Kiristynyt – ja näillä näkymin edelleen kiristyvä- taloudellinen tilanne tuo uusia reunaehtoja, joiden valossa kaikkea kaupungin toimintaa, myös kaavoitusta, on  tarkasteltava. Kysymmekin, kuinka tarkoituksenmukaista on pitää haastavaan maastoon sijoittuvaa ja siten infrastruktuuriltaan kalliiksi  tulevaa Kauramäkeä yhtenä keskeisenä kehitysalueena?

Niin taloudellisesti kuin ekologisestikin on järkevämpää painottaa täydennysrakentamista keskusta- ja taajama-alueilla sekä kylissä, joissa perusinfrastruktuuri on jo olemassa. Toivomme, että talouden näkökulma pidetään tiiviisti mukana KymppiR:n päivittämisessä ja toteuttamisessa. Taloustoimikunnan tehtävä on tarkastella kriittisesti kaupungin toimintoja ja valmistella esitys velkakierteen katkaisemiseksi. Toimikunnan ja KymppiR:stä vastaavien lautakuntien tulisikin vastaisuudessa käsitellä myös KymppiR:n järkevyys talouden näkökulmasta.

Kyseenalaistamme myös Kankaan alueelle määritetyn vuosittaisen asuntotuotantotavoitteen,  joka on 15-20% Jyväskylän kerros- ja rivitalotuotannosta. Olisi taloudellisestikin järkevää rakentaa Kankaan aluetta mahdollisimman nopeaan tahtiin eli rakentaa sinne enemmän kuin 15-20 prosentin vuosittainen osuus, jolloin myös alueeseen investoiduista euroista saataisiin tuottoa aikaisemmin.Kun ohjelmaa seuraavan kerran päivitetään, Kankaan asuntotuotantotavoiteprosentin tulisi mielestämme olla enemmän kuin 20.

Hyvänä esimerkkinä nopeasta ja tehokkaasta rakentamisesta voidaan pitää Palokunnanmäen rakennusprosessia. Samanlaista ripeyttä toivoisimme Kankaan alueella. Mistä pohjaesityksessä esitetty 15-20% tuotantotavoite edes tulee? Lautakunnassa tähän kysymykseen ei oltu annettu kattavaa vastausta, ja olisimme kiitollisia, jos nyt esimerkiksi apulaiskaupunginjohtaja voisi valottaa perusteita noille pienille luvuille.

Linkki:

http://www2.jkl.fi/kaavakartat/kymppiR2013/kymppir2013.pdf

 

Maia Fandi

Puheenvuoro 26.8.2013 Jyväskylän valtuuston kokouksessa.