Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Tietoisena taloudellisista reunaehdoista ja siten Jyväskylän kaupungin erittäin vaikeasta tilanteesta on Vihreä ryhmä valmis hyväksymään kaupunginhallituksen esityksen Mustankorkea oy:n osakkeiden ostamiseksi.

Vihreässä ryhmässä näemme tämän ensisijaisesti strategisesti tärkeänä investointina, jolla mahdollistetaan jätehuollon kokonaisuuden hallinta ja kehittäminen yhden toimijan, tässä tapauksessa Jyväskylän kaupungin tehtävänä. Vappuna voimaan tullut uusi jätelainsäädäntö edellyttää toimenpiteitä jätehuollon tehostamiseksi ja toisaalta mahdollistaa jätteiden uudenlaisen hyötykäytön. Jätehuollon tulee toimia tehokkaasti, ympäristöystävällisesti, mutta myös taloudellisesti niin kunnan kuin kuntalaisenkin näkökulmasta.  Käsitys jätehuollosta on myös muuttunut ja sitä ei nähdä enää entiseen tapaan likaisena ja ympäristöä pilaavana toimintana, vaan jätteet ovat voittoa tuottavaa liiketoimintaa entisen kaatopaikalle sijoittamisen sijaan.  Yhdyskuntajätteen hyödyntämisessä riittää tehtävää. Vuonna 2008 Suomessa kaatopaikoille päätyi edelleen noin puolet yhdyskuntajätteestä, kun joissain EU-maissa vastaava määrä on vain muutaman prosentin. Jätteiden kierrättämisen ja uudelleen käytön merkitys ympäristön ja talouden kannalta on ymmärretty meitä paremmin erityisesti niissä maissa, missä raaka-aineiden kysyntä ylittää niiden tarjonnan.

Tuotamme jätettä on enemmän kuin koskaan. Uudessa lainsäädännössä korostuu ensisijaisesti jätteen synnyn ehkäisy, sitten sen kierrätys ja jätteiden hyödyntäminen. Jätepolitiikalla pyritään luonnonvarojen kestävään käyttöön. Yhdyskuntajätteen ja muun jätteen kierrätyksen lisääminen vähentää primaariraaka-aineiden käyttöä. Saamme käyttöömme uudelleen tärkeitä materiaaleja ja vähennämme raaka-aineiden hankinnasta ja jalostuksesta aiheutuvia kasvihuonekaasuja sekä energian kulutusta, toteaa ympäristöministeri Niinistö kirjoituksessaan luonnonvaroista.

Polttokelpoinen jäte on uusien ympäristövaatimusten mukaan tulevaisuudessa toimitettava jätteenpolttolaitokseen. Kun Jyväskylää lähinnä olevat polttolaitokset ovat Varkaudessa ja Tampereella voi kysymykseen tulla myös lisäinvestointi energiajätteen keräämisen järjestämisen ohella.

Valtuusto otti ikään kuin ennakoiden kantaa uuteen jätelainsäädäntöön hyväksyessään ympäristöpolitiikan 15.5.2010 edellyttäen, että Jyväskylään laaditaan jätestrategia. Vihreän ryhmän mielestä nyt onkin juuri sopiva aika ryhtyä pikaisesti valmistelemaan Jyväskylään jätestrategiaa uuden jätelainsäädännön pohjalta.

 

(Valtuustoryhmän puheenvuoro 14.5.2012)