Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut!

Tämä tuloveroprosentin määrääminen on minulle erittäin hankala asia. Aion
äänestää sen korottamisen puolesta todella pitkin hampain! Minulle on
vakuutettu, että alkuperäisessä talousarvioesityksessä soteen varatut rahat
eivät tulisi riittämään lakisääteisiin peruspalveluihin ja budjetin ylitys
olisi näin ollen väistämätöntä. Jos näin on, on tietysti vastuullisempaa
nostaa tuloveroa kuin lisätä lainanottoa, jos sitä tarvittaisiin jopa
käyttötalouteen.

Mutta tällainen taloudenpito on kestämätöntä! Joka vuosi on ollut tämä sama
virsi siitä, kuinka rahat eivät tule riittämään lakisääteisten
peruspalvelujen järjestämiseen ja resursseja vaaditaan lisää. Voin sanoa,
että veronkorotuksilla ei lisääntyvän palvelutarpeen aiheuttamia ongelmia
ratkaista. Olen jo kerran ollut päättäjänä talouskriisikunnassa ja voin
kokemuksellani muistuttaa teille kaikille, että kuntatalouden tasapainotus
ei onnistu ilman toiminnan rakenteisiin puuttumista. Korpilahden läksy oli
silloiselle kunnalle kallis, mutta jos sen perusteella sama voidaan estää
Jyväskylässä, oppirahat eivät menneet hukkaan.

Ainoa kestävä ratkaisu on oman toiminnan tehostaminen ja työn tuottavuuden
parantaminen. Kaupunkiorganisaatio pitää saada toimimaan tehokkaammin, mutta
tämä nyt ei tarkoita sitä, että henkilöstön on alettava juosta lujempaa.
Yrittäjänä tiedän, kuinka tärkeää on oman työnsä jatkuva ja säännöllinen
kyseenalaistaminen. Teenkö tällä hetkellä tärkeintä tai kokonaisuuden
kannalta olennaisinta työtä, voisiko tämän työn tehdä helpommin tai
tehokkaammin jollakin toisella tapaa. Tai pitäisikö homma jättää kenties
kokonaan tekemättä ja tehdä sen sijaan jotain muuta. Uskallan väittää, että
tällaista pohdintaa ei tällä hetkellä kaupunkiorganisaatiossa ole
riittävästi. Organisaatiolle on aina helpompaa toimia huomenna samalla
tavalla kuin tänäänkin.

Nyt kuntaorganisaatiossamme tarvitaan operatiivisella puolella hyvää
johtajuutta. Johtavilla virkamiehillä, kaupunginjohtajalla ja erityisesti
apulaiskaupunginjohtajilla on paljon valtaa ja todella paljon vastuuta.
Heidän on nyt näytettävä kykynsä siinä, kuinka oma hallintokunta viilataan
kuntoon; kuinka hallintoa kevennetään, henkilöstön työnkuvia muutetaan ja
ennen kaikkea kuinka luovutaan osasta nykyisiä toimintoja. Tämä ei ole
helppoa eikä edes erityisen mukavaa työtä, siksi ylimmän johdon on
laitettava siinä itsensä todella likoon. Tavoitteena täytyy olla toimivat
työyhteisöt, jotka pystyvät kilpailemaan yksityisten palvelutarjoajien
kanssa. Näin voimme parhaimmin varmistaa, että kaupungin työntekijöillä on
työpaikkoja myös tulevaisuudessa.

Tässä on miltei 7000 henkilön organisaatiossa savottaa, mutta olen varma,
että kun tätä työtä tehdään määrätietoisesti ja tavoitteellisesti, tulette
saamaan tukea tässä työssä myös meiltä luottamushenkilöiltä.