Kaupunginvaltuusto 14.11. 2011
Asia nro 160 Tuloveroprosentin määrääminen

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Kaupunginhallitus pohti Mikkelissä Vaakuna-hotellin kabineteissa talousarviota saaden aikaan kaksi päätöstä: kiinteistöveroa esitetään säilytettäväksi ennallaan, mikä sai juuri valtuuston siunauksen, ja toinen päätös, puolen prosentin nostaminen tuloveroon, syntyi tiukan äänestyksen tuloksena. – Nämä kaksi päätöstä olisi kaupunginhallitus voinut aivan hyvin tehdä omassa kotikaupungissa tässä Minnansalissakin, omien vaakunoiden alla, – se olisi ollut konkreettinen osoitus ja esimerkki pyrkimyksestä säästötoimiin.

Jos mahdollisesta korotuksesta saatavat rahat kohdennetaan vuosikatteen parantamiseen sekä välttämättömien lakisääteisten palveluiden kattamiseen, on puolen prosentin korotus sinänsä järkevää. Mutta se on kuitenkin vain hätäratkaisu, joskin tarpeellinen hätäratkaisu. Puolen prosentin nostamisen jälkeen korotusten tie on kuljettu loppuun, ja nyt on välttämättä tartuttava tehostamiseen lähtien toimenpiteistä alkaen kaupunginhallinnon järkevöittämisestä ja yksinkertaistamisesta.

Yhtenä myönteisenä esimerkkinä sydäntäni lähellä olevalta kulttuurin alalta tahdon viitata tänä vuonna 50-vuotista taivaltaan juhlivaan kaupunginteatteriin, jossa muutama vuosi sitten avoimeksi tullutta hallintojohtajan vakanssia ei täytetty, vaan siellä onnistuttiin organisaatiota uudelleen muokkaamaan ennakkoluulottomalla ja rohkealla tavalla ja organisaatio saatiin edelleenkin hyvin toimivaksi kokonaisuudeksi. Päätettävien asioiden valmistelua järjestettiin uudelleen ja eräiden henkilöiden toimenkuvassa tapahtui muutoksia, jopa nimikkeitä myöten.

Teatteri tekee yhteistyötä orkesterin kanssa esimerkiksi markkinoinnissa, lipunmyyntiyhteistyössä ja koululaisille tehdyn yhteistyöprojektin myötä. Näin kummatkin kulttuurilaitokset voittavat yhteistoiminnassa sellaisen kokonaisuuden, joka on enemmän kuin osiensa summa, eli käyttääkseni latinasta lainattua muotisanaa: saavutetaan synergiaa. Latinankielinen verbi erigi tarkoittaa nousemista, ryhdistäytymistä. Ja siihen on nyt on nyt kaikin keinoin ryhdyttävä. Rakenteiden muokkaaminen uudelleen ajan haasteiden hengessä järkeväksi kustannustehokkaaksi kokonaisuudeksi – siihen on välttämättä ja ripeästi tartuttava.