Valtuustopuhe 14.11.2011 koskien kunnallisveroprosentin korottamista
vuodelle 2012 / A-K Autere

Olen täällä edustamassa samaa pitkähampaisten veronkorottajien
keskikenttää, joita ryhmämme Marja Komppakin kertoi olevansa. Myös minun on erittäin vaikeaa hyväksyä tätä 0,5 prosenttiyksikön kunnallisveron
korottamista. Alan selvästikin pikkuhiljaa löytää sisäisen kokoomuslaiseni,
kun kuuntelen tätä keskustelua – etenkin Paavo Pitkäsen puhetta. Meiltä
pääsee unohtumaan, että emme me täällä omasta pussistamme mitään ole
antamassa, vaan kaikkien kaupunkilaisten pussilla tässä ollaan, kun veroja
korotetaan. Niinpä heidän tulisikin nykyistä avoimemmin päästä arvioimaan
myös sitä, millainen panos-tuotoshyöty maksetuilla veroilla
saavutetaan: miten hyvin heidän antamallaan rahoituksellaan järjestämme
tarvittavat palvelut ja niiden vaatiman hallinnon?

On epärehellistä sanoa, että se lisärahoitus, jonka kunnallisveron
korottamisella budjettiin saamme, menisi tästä suoraan juuri kaikkein
heikoimmassa asemassa oleville kaupunkilaisille. Minun on erittäin
valitettavasti todettava, että katseltuani uuden Jyväskylän
kaupunkiorganisaation toimintaa sisältäpäin näen täällä erittäin huonosti
johdettuja ja hoidettuja prosesseja, mielenkiinnon puutetta oman osaamisen
kehittämiseen sekä johtajien haluttomuutta johtamiseen – suoranaista
tehottomuutta ja välinpitämättömyyttäkin.

Tässä kaupungissa tarvitaan lisää yrittäjämäistä asennetta johtamiseen ja
työntekoon. Tarvitaan myös lisää osaamista, yhteistyön tekemisen tahtoa ja
kykyä – omien etujen vartioimisen ja kyräilyn sijaan. Ei voi olla näkemättä
sitä todellisuutta, että meillä on käsissämme organisaatio, jossa on tuotu
yhteen kolmen eri kunnan hallinto ja väki. Tätä joukkoa ei ole selvästikään
kyetty yhdistämään yhdeksi. Ja joukkojen yhdistämisen kyky täytyy olla
niiden johtajilla.

Nyt on korkea aika ottaa lusikka kauniiseen käteen, erityisesti te, hyvät
apulaiskaupunginjohtajamme, sillä johtaminenhan on se työ, mistä teille
maksetaan. Hallinnon tehtävä on osaamisellaan taata sujuvat puitteet
asiakastyölle. Ja vain ja ainoastaan siitä hallinnolle tulisi maksaa, että
se osaamisellaan varmistaa myös toiminnan tuloksellisuuden ja tuottavuuden.

Seuraan suurella huolestuneisuudella ns. USO -valmistelua. Sen sijaan, että
oltaisiin luomassa kuntalaisten luontevista palvelutarpeista lähtevää aitoa
prosessiorganisaatiota, ollaankin nyt tekemässä jotakin ihan muuta ja vielä
vanhan hallinnon pohjan päälle.

Tähän asiaan tulen palaamaan joulukuussa valtuustokysymyksen muodossa.
Kunnallisveron korottamisen oheen me kaikki edellytämme rakenteiden ja
prosessien kehittämistä. Itse tulen edellyttämään, että ensi kesän alussa
meillä on sisäisen tarkastuksen tekemä selvitys siitä, mitä konkreettista
eri hallinnonaloilla ja tulosalueilla on tehty toiminnan tuloksellisuuden ja
suunnitelmallisuuden parantamiseksi.