Meidän Vihreälle valtuustoryhmällemme veroprosentin korottaminen ei ole itsestään selvä, helppo eikä ensimmäinen keino taloudellisessa ahdingossa. Vuosittainen veroprosentin korottaminen ei mielestämme ole kestävä tapa toimia. Meillä on syvä huoli Jyväskylän kaupungin lainamäärästä ja pidämme kaupunginjohtajan alkuperäisessä talousarvioesityksessä ollutta 70,1 miljoonan euron lisävelkaa ensi vuodelle hälyttävän suurena.

Meille on tärkeää, että tiukassakin taloudellisessa tilanteessa Jyväskylän kaupunki huolehtii siitä, että lakisääteiset palvelut toteutuvat eikä minkään palvelualueen kohdalla syyllistytä alibudjetointiin. Kaupunginjohtajan alkuperäisessä talousarvioesityksessä ei ollut mukana esimerkiksi indeksikorotuksia toimeentulotukeen, perhehoidon kustannuksiin ja lastensuojelun ostopalveluihin eikä myöskään suunterveydenhuollon hoitotakuun toteuttamiseen vaadittavia euroja. Pelkästään näistä syntyy n. 4 miljoonan euron lisäkustannukset. Jos jättäisimme nämä huomioimatta, syyllistyisimme alibudjetointiin. Eli kaupunginjohtajan alkuperäisen talousarvioesityksen päälle kaivattiin kipeästi lisärahaa.

Mikään keino ei yksin riitä kaupungin taloudellisen ahdingon ja palveluiden turvaamisen välisen ristiriidan ratkaisemiseen; tarkastelemme veroprosentin korotusta yhtenä keinona muiden joukossa.  Ennen veroprosenttia koskevan päätöksemme tekoa kävimme keskusteluja eri ryhmien kanssa. Emme vakuuttuneet Keskustan ja Kokoomuksen esittämien keinojen realistisuudesta välttämättömien menojen kattamiseksi.

Vihreä valtuustoryhmämme on perusteellisen pohdinnan jälkeen päätynyt kannattamaan kunnallisveron puolen prosentin korotusta vuodelle 2012. Haluamme, että Jyväskylän tulevaisuus rakentuu niin taloudellisesti, sosiaalisesti kuin ekologisestikin kestävälle kehitykselle.

Edellytämme, että korotuksesta saatavista euroista kohdennetaan n. puolet vuosikatteen parantamiseen ja toinen puolikas välttämättömien palveluiden turvaamiseen.

Veroprosentin korottaminen ei ole tyhjentävä vastaus kaupungin taloudelliseen ahdinkoon. Samanaikaisesti edellytämme, että hallinnon keventämiseen ja byrokraattisten toimintatapojen yksinkertaistamiseen ja järkevöittämiseen panostetaan tulevan vuoden aikana. Päällekkäiset ja toimimattomat käytänteet pitää karsia tai muokata uudelleen, toimivammiksi. Tätä edellytämme myös uuden sukupolven organisaation valmistelulta.

Jyväskylän Vihreän valtuustoryhmän puolesta Maia Fandi

(kaupunginvaltuutettu, kaupunginhallituksen jäsen)