Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Maia Fandi, ryhmäpuheenvuoro Jyväskylän kaupunginvaltuuston kokouksessa 29.11.2010

Vihreitä näkemyksiä kaupunginhallituksen talousarviosta vuodelle 2011

Jyväskylällä, samoin kuin muilla kunnilla, on velvollisuuksia, joita ei voi väistellä. Niihin kuuluu paitsi palvelujen järjestäminen kuntalaisille myös vastuu kaupungin taloudellisesta tilanteesta. Budjetti on kuin ohut nuora, jolla päättäjien tulisi tasapainoilla kasvavat painolastit pään päällä, harteilla, käsivarsilla ja selässä. Kuinka tästä selviämme? Kaupunginhallituksen tekemistä lisäyksistä huolimatta ensi vuosi tulee olemaan tiukka; senttejä joudutaan varsinkin sosiaali- ja terveyspalveluissa venyttämään, jotta ne saadaan riittämään keskeisten palvelujen turvaamiseen.

Kaupunginhallituksen talousarvioseminaarissaan tekemä esitys ensi vuoden talousarvioksi on kuitenkin huomattavasti armollisempi ja inhimillisempi, mitä kaupunginjohtajan esitys oli. Vihreä valtuustoryhmä on tyytyväinen siihen, että kaupunginhallituksen esityksessä on paljon niitä elementtejä, jotka valtuuston käymässä lähetekeskustelussa oli esillä.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa meitä Vihreitä mietityttää lisäeurojen kohdentaminen ja esillä olleet intressit suunnata niitä enenevässä määrin palvelusetelien käytön lisäämiseen. Ryhmämme ei täysin tyrmää ajatusta palveluseteleiden käytön lisäämisestä, mutta suhtautuu siihen kriittisesti. Palvelusetelien käytön lisääminen on hyväksyttävää, mikäli se täydentää olemassa olevaa omaa palvelutuotantoa sekä on asiakasystävällistä. Peräänkuulutamme siis selkeitä perusteluja ja suunnitelmallisuutta palvelusetelien käyttöön – se ei saa olla poliittisen köydenvedon epämääräinen tulos, jossa lopputuloksen järkevyys asiakkaan, potilaan tai kunnan kannalta ei ole selvillä.

Kaupungin taloudessa on huolestuttavaa, että ensi vuonna sosiaali- ja terveysalvelujen bruttomenot ovat suuremmat kuin koko kaupungin verotulot. Tämä on kestämätöntä. Hyvinvointia tukeviin palveluihin panostaminen keventää pitkällä aikavälillä tarvetta raskaisiin – ja kalliisiin – sosiaali- ja terveyspalveluihin. Vihreät toivovat, että ennaltaehkäiseviin toimiin panostetaan. Olemmekin tyytyväisiä, että esimerkiksi kansalaistoiminnan keskukseen, monikulttuurikeskus Gloriaan ja lapsiperheiden tilapäiseen kotipalveluun on resurssoitu ensi vuoden talousarvioon. Rohkeutta tehdä tämän suuntaisia päätöksiä tarvitaan jatkossakin. Vihreän ryhmän mielestä ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen on kovaa talouspolitiikkaa, jolla pystytään saavuttamaan pitkässä juoksussa säästöjä.

Vihreä valtuustoryhmä on tyytyväinen, että kaupunginhallitus lisäsi kaupunginjohtajan esitykseen 250 000 euroa sivistyslautakunnan oman esityksen mukaisesti. Tällä summalla pystytään hieman helpottamaan koulujen ahdinkoa.

Olemme tyytyväisiä, että yhtään kirjastoa ei tarvitse lakkauttaa. Kirjastojen kehittäminen alueellisina monitoimikeskuksina on kustannustehokasta ja asukasystävällistä ajattelua, jollaista kaupunkimme kaipaa.  Mielestämme myös museoita tulisi toimintaedellysten supistamisen sijaan kehittää aktiivisen toiminnan keskuksiksi. Ensi vuonna tehtävä museoverkkoselvitys voinee antaa suuntaviivoja tähän kehittämiseen.

Paikallisliikenteen lippuhintojen haluamme pysyvän mahdollisimman lähellä nykytasoa, jos ja kun hintojen alentaminen ei tässä tilanteessa ole mahdollista. Paikallisliikenne on uudistusten edessä; odotamme paljon tulevalta kilpailutukselta.  Uskomme myös ensi vuonna valmistuvan ilmasto-ohjelman antavan eväitä ja velvoitteitakin joukkoliikenteen kehittämiseen siihen suuntaan, että siitä saataisiin yksityisautoilua helpompi vaihtoehto. Ilmasto-ohjelman toteuttamiseen tuleekin jatkossa varautua myös taloudellisin panostuksin viimeistään vuoden 2012 talousarvion laadinnassa.

Kriittisyys kulutusta, yksityisautoilua ja uusiutumattomien energialähteiden käyttöä kohtaan tulee kasvamaan – ympäristöongelmien kasvaessa niin paikallisella kuin globaalillakin tasolla. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna rallit eivät ole Jyväskylälle imagohyöty vaan imagotahra. Se, että Jyväskylä tunnetaan Kapkaupunkia myöten ralleistaan ei ole – eikä varsinkaan tule olemaan – positiivista. Tulevaisuudessa rallit tulevat näyttäytymään entistä enemmän negatiivisena asiana. Jyväskylän kaupungin tulisi mitä pikimmin pestä kätensä ja lopettaa kuntalaisten verorahojen käyttö kansainvälisen moottoriurheilun tukemiseen. Sen sijaan Jyväskylä voisi osoittaa kantavansa oman vastuunsa päästövähennyksistä ja ryhdistäytyä esimerkiksi kestävämpään kehitykseen pohjautuvien kulttuuritapahtumien saralla. Siksi tulemmekin esittämään, että kaupunginhallitus avustaisi 260 000 eurolla rallien sijaan erilaisia kulttuuritapahtumia sekä näyttelyitä, jotka myös ovat vetovoimatekijöitä. Kulttuuri tarjoaa ihmisille mahdollisuuksia olla aktiivisina toimijoina ja osallistua sekä tukee monella tavalla ihmisten henkistä hyvinvointia.

Investointien lista on mittava. Suurin osa investoinneista on ns. pakkoinvestointeja, joiksi katsomme kosteusvaurioisten ja sisäilmaongelmaisten rakennusten korjaukset. Terveysongelmien minimoimiseksi nämä korjaukset ovat välttämättömiä, joten hyväksymme niiden tekemisen lainoituksella. Ryhmämme on tyytyväinen, että Hippoksen pesäpallostadionin korjaamiseen tarkoitettu 600 000 euron summa on poistettu ensi vuoden talousarviosta, edellä mainitut pakkoinvestoinnit ovat etusijalla.

Kaiken kaikkiaan meille Vihreille päättäjille ja kaupunkilaisille on suuri helpotus, että
verotulojen kehitys vaikuttaa sittenkin positiiviselta ja tulevasta vuodesta todennäköisesti selvitään tiukalla taloudenpidolla ilman tämän suurempia leikkaus- tai säästövaateita.