Kannanotto

Jyväskylän Vihreät ry

Yleiskokous 23.9. 2010

Lähikirjastot on säilytettävä

Jyväskylän Vihreät ry. vastustaa ehdottomasti kaikkia kirjastojen lakkauttamisaikeita ja vaatii kirjastojen säilyttämistä kaikkien ulottuvilla olevana lähipalveluna. Kirjastot on pidettävä lähellä ihmisten asuinympäristöä.

Kirjastojen sulkeminen on ristiriidassa niiden sivistyspalvelualueen toimintamallien ja kehityshankkeiden kanssa, joilla kannustetaan kaupunkilaisia ylläpitämään ja kehittämään elinikäistä toimintakykyä ja luovuutta.

Perinteinen kirjojen lainaaminen on vain yksi kirjaston toimintamuoto. Kirjastojen kehittäminen ei voi tarkoittaa niiden sulkemista, vaan päinvastoin kirjastotoimeen on  ohjattava lisää määrärahoja. On syytä miettiä erilaisia tapoja, joilla kirjastotiloja voidaan hyödyntää aiempaa enemmän ja monipuolisemmin vaikkapa asukastoiminnassa.

Ylivoimaisesti keskeisimpänä kulttuurisena peruspalveluna kirjastot ovat tärkeä osa kuntalaisten hyvinvointia. Kirjastoverkon harventaminen asettaisi kaupunkilaiset eriarvoiseen asemaan ja heikentäisi  kirjastopalveluiden saavutettavuutta erityisesti vähävaraisten, lasten ja nuorten sekä vanhusväestön osalta. Kirjasto kaikkien yhteisenä tilana ehkäisee myös syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.

Kirjastojen lakkauttaminen olisi Jyväskylän sivistyskaupungin maineelle onneton ratkaisu. Se tulisi tuottamaan kaupungin kokonaistalouden kannalta merkityksettömiä säästöjä, mutta lisäisi tyytymättömyyttä ja katkeruutta kaupunkilaisissa.

Nico Holmberg                                                            Veikko Ahola

puheenjohtaja                                                                        sihteeri